Styrelsemöte nr 8 2020-12-11

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 8 2020-12-11

För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen har sedan senast haft ett promenadmöte där vi diskuterade vad vi vill ha med i Hamnposten från vår grupp. Vi pratade även lite kring gruppens framtid, att vi vill bredda vårt engagemang på så vis att vi vill skapa aktiviteter och möten i byn där alla både vill delta och känner sig välkomna. Vi funderar på ifall vi ska döpa om oss till Aktivitetsgruppen. Frågor som berör barn och ungdomar är viktiga och kommer finnas kvar i vårt engagemang. Vi hoppas även på att kunna presentera lite nya ansikten i vår då vi har fler i byn som visat intresse att delta i vår grupp.

Vi undrar ifall det finns behov av att fylla på andra grupper i byalaget och isf vilka?

Vi har startat upp ett konto på Instagram som Jonna i dagsläget sköter. Har ni idéer på inlägg som kan vara kul att dela med sig av till byn får ni gärna höra av er med bild och passande text så delas det på Fb och Instagram.

Bryggruppen:

Inget att rapportera

Byastugan:

Byalaget har fått en gåva av Ulf Aronsohn bestående av 2 st tavlor med foto från gamla Skälderviken och stranden.

I övrigt inget nytt.

Grannsamverkan:

Vi har sluppit inbrott i Skälderviken/Pomona/Luntertun under november, och inbrottsfrekvensen i kommunen under denna månad är sedan några år relativt låg och stabil. Förhoppningsvis kommer trenden att hålla i sig även under december, med tanke på att många fler bostäder sannolikt blir befolkade under helgerna, på grund av reserestriktioner och allmän covid-försiktighet.

Historiegruppen:

Inget att rapportera

Pomonagruppen:

Lekplatsen mellan Åkerötorget och Pomonavägen är under ombyggnad.

Arbetet har försenats pga sjukdom men beräknas vara klart till nyår.

Vi har efterlyst infotavla på plats och utlovats sådan.

Om gruppen skall leva vidare efter nästa år, behövs en personell förnyelse/föryngring.

Trafik och Miljögruppen:

Det händer inte mycket som är att rapportera. Alla medlemmar kan
gå in på kommunens hemsida och rapportera fel och synpunkter och man
får ett ärendenummer och ett svar när felet är åtgärdat. Gruppen har
tillämpat detta senaste året och det funkar bra.

Redaktionsgruppen:

Redaktionsgruppen har börjat så smått med nästa nummer av Hamnposten. Det blir som sagt mycket om skogen. De grupper som kommer att medverka denna gång är BoU, Bryggan, Historia och så tar vi med lite om Grannsamverkan/Larmlistan. Vi har material så det räcker men om någon har något viktigt så klämmer vi in det också.

Övriga frågor:

  • Kassören meddelar att nu har vi ett Swish-nummer. Se https://www.skelderviken.se/omoss/
  • Boulandet på torget i Skälderviken är ett initiativ utanför Byalaget. Men efter att vi fått veta att parkavdelningen tycker det är svårskött och funderingar på att lägga om en del av ytan, har Trafik och Miljögruppen inlett en dialog med parkavdelningen. Vi har lätt för att prata med varandra och det kommer säkert att bli bra för boulare och alla andra.
  • Brevlådan på anslagstavlan kommer att tas ned.
  • Knutsfesten ställs in p.g.a Covid-19.
  • Årsmötet skjuts fram av samma skäl som föregående punkt.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.