Styrelsemöte nr 7 2020-11-11

För att undvika risk för spridning av Coronavirus har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Barn och Ungdomsgruppen filar på en text till Hamnposten. Gruppen har under rådande omständigheter inte haft någon träff.
BoU-gruppen önskar komma i kontakt med Tomten, det hade varit kul att få en liten videohälsning till alla barn i byn nu när Jul i Skälderviken inte kan bli av. Byalaget har under helgen blivit med Instagram, sök upp och följ; Skeldervikens_byalag.

Bryggruppen:

Inget nytt

Byastugan:

Bevattningssäckarna till de nya träden vid stugan, är genom Arlys försorg, inplockade för säsongen. I övrigt inget nytt.

Grannsamverkan:

Från Grannsamverkan kan noteras att, mer eller mindre av misstag, ett halvdussin hushåll i området söder om Varvsvägen blivit medlemmar av Larmlistan. Åtgärder har vidtagits för att hejda vidare expansion utanför Byalagets område, men de som kommit med, får stå kvar till dess det finns en egen grupp för grannsamverkan i området.

Fortsatt relativ låg inbrottsverksamhet under oktober – dock ett inbrott på Päronvägen.

Historiegruppen

Historiegruppen ställer tillsvidare in sina möten

Pomonagruppen:

Inget nytt.

Trafik och Miljögruppen:

Inget nytt

Redaktionsgruppen:

Nästa nummer av Hamnposten kommer att domineras av Valhallsskogen men det finns som vanligt plats för alla grupper som vill bidraga med något.

Övriga frågor:

  • Granen till torget är beställd och kommer förmodligen att vara på plats redan denna helgen.
  • Enligt föregående styrelsemötes förslag om att engagera specialkompetens för uppföljning av den kommunala planprocessen gällande Valhallskogen hade redaktionsgruppen, inklusive Jonna Karlsson, ett möte med Cecilia Eklund.
    (som är bofast i Skälderviken men verksam i Helsingborg)
     Ur diskussionen framkom bl.a. förslaget att bjuda in Carl Fogelklou, planarkitekt i Ängelholms kommun till ett framtida styrelsemöte. Vid samtal med Carl framkom att hans kollega Amelie Hillåker nu är handläggare i ärendet.
  • Styrelsen beslutar att Skeldervikens Byalag ska skaffa ett Swishkonto. Torgny ordnar med detta innan medlemsavgifterna börjar strömma in.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.