Styrelsemöte nr 2 2020-03-11

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 2 2020-03-11

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Kent Johansson, Thomas Brorsson, Kerstin Paulsson, Carin Olsson, Tore Bernstrup, Karin Dacke Thall, Sven-Olof Hoffert, Mats Holm och Lars Sumner

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Inget nytt.

Bryggruppen:

Inget nytt.

Byastugan:

Gruppen föreslår att det ska planteras Oxelträd utanför stugan. Styrelsen beslutar att det blir bra med ca 4-6 träd. Toiny Böös pratar med Erika Lennartsson på kommunen om ev rabatt på träd.

Grannsamverkan:

Inbrott på Pomona, någon hade tagit sig in på baksidan av en fastighet och stökat runt i huset. Det har också varit en del försök till försäljning av tjänster genom mail och telefon ex rengöring av imkanaler. Bedrägeri mot Byalaget via mail där någon ber om att byalaget ska betala in pengar, detta är polisanmält.

Historiegruppen:

Torgny och Kerstin har varit i Jonstorp hos SPF Tre byar och berättat om ”Kaffeställen i Skälderviken”. Gruppen håller på att fotografera/skanna pärmar. Fråga till styrelsen om byalaget kan köpa in en A3 skanner, ca 3000:-. Styrelsen beslutar att köpa in en skanner om detta visar sig behövas.

Pomonagruppen:

Det är problem med råttor på Astrakan området och kommunen har nu tagit tag i det, råttfällor är utsatta och VA avdelningen har lagt ut betning i alla avloppsbrunnar på Astrakanområdet. Förhoppningsvis kommer detta att ge effekt. Gallring av dungar på Pomona är gjort på en del ställen men de stora dungarna som finns vid gravkullen kommer ej att gallras, endast sly o ev döda träd/buskar kommer att tas bort.

Trafik och Miljögruppen:

Gruppen träffas den 19/3 kl 18.30 i Byastugan och diskuterar närmiljöerna, gruppen tar kontakt med Annika Jörgensen på Park för att ha en dialog gällande framtida förändringar av närmiljöerna. Kajza Eriksson i Naturskyddsföreningen har inventerat Valhallsskogen. Det finns en enorm artrikedom av insekter och fåglar där.

Gruppen kommer att fråga kommunen om att få grus till Kyrkstigen.

Redaktionsgruppen:

Detta är en ny grupp från i år som kommer att ta hand om Hamnposten. Lars Sumner kommer att skriva om Björnbacken i nästa nummer av Hamnposten.

Övriga frågor:

  • Rapport från Robin Holmberg gällande Valhallsskogen: inget nytt.
  • Jonna Karlsson valdes till vice ordförande i Byalaget.
  • Styrelsen 2020, se bilaga 1.
  • Arbetsgrupperna, 2020 se bilaga 2.
  • Film om konstinstallationen visades på mötet. Förslag om att ha något liknande under skollovet v.44 i Byastugan med ev grillning på kvällen och kanske något med konst eller pyttetåget. Styrelsen positiv till detta och Torgny tar hand om planeringen av det, har bl a kontakter med Barn o Ungdomsgruppen.
  • Hamnposten: Alla är som vanligt välkomna att bidraga med material till nästa nummer.

Vårens styrelsemöte: 8/4, 6/5 och ev 3/6 kl 18:30

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Bilaga 1

Skeldervikens Byalags styrelse 2020

Ordf. Toiny Böös                0704445717                       toinyboos@ektv.nu 

Vice Ordf. Jonna Karlsson  0703000520                   jonnagold@hotmail.com                  

Kassör Torgny Bergström  0734120088                       torgny.bergstrom@engelholmshamn.se

Sekr. Karin Dacke Thall     0733906761                       dackethall@hotmail.se

                                                            Gruppledare och deras ersättare

Barn och Ungdomsgruppen

Jonna Karlsson                                          0703000520                       jonnagold@hotmail.com

Karin Dacke Thall                                    0733906761                       dackethall@hotmail.se

Bryggruppen

Christian Carlsson                                    0736334210 christiancarlsson@hotmail.com

Morgan Belletti Bengtsson 0707944459                                 morgan.b.bengtsson@rsnv.se

Byastugegruppen

Thomas Brorsson                                     0709375453            brorsson.thomas1@gmail.com

Lars Flodmark                                          0707297269                        lars.flodmark@ektv.nu

Grannsamverkansgruppen

Mats Holm                                               0709421430                        mgoholm@hotmail.com

Sven-Olof Hoffert                                   0738051453                   svenolof.hoffert@telia.com

Historiegruppen

Kerstin Paulsson                                       0703020839                        crezia@telia.com

Torgny Bergström                                    0734120088  torgny.bergstrom@engelholmshamn.se

Pomonagruppen

Tore Bernstrup                                         0768169736                        tore.bernstrup@ektv.nu

Arne Persson                                            0730979815                        arne_ullabritt@ektv.nu

Trafik o Naturgruppen   

Kent Johansson                                        0708693435                        kentlkdab@gmail.com

Carin Olsson                                            0701499800                        ke.c.olsson@gmail.com

Redaktionsgruppen                                                                                                
Torgny Bergström                                    0734120088  torgny.bergstrom@engelholmhamn.se

Lars Sumner                                             0706244463            lars.sumner@gmail.com.

Bilaga 2

                                              Byalagets Arbetsgrupper 2020.

Barn o Ungdom                                      Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall

                                                                 Malin Larsson, Jonas Roth, Johanna Scotte.

Bryggan                                                   Christian Carlsson, Morgan Belletti Bengtsson

Bengt-Thomas Strandqvist, Torgny Bergström,                                         Bernt Bengtsson,  Thomas Eklund, Tommy  Johnsson,  Lars Flodmark, Sandy Olsson, Lennart    Björk, Toiny Böös.                                                                                                          

Byastugan:                                               Thomas Brorsson, Lars Flodmark

                                                                 Torgny Bergström, Sven-Olof Hoffert,  Toiny Böös.

Grannsamverkan                                   Mats Holm, Sven-Olof Hoffert.

Historia                                                    Kerstin Paulsson, Torgny Bergström.

Ingalill o Arly Charlesson, Yvonne Nilsson, Britt Nilsson, Gunilla Achatius, Birgitta Turesson, Lars Sumner, Carin o Kjell-Erik Olsson                                                                                      

Pomona                                                   Tore Bernstrup, Arne Persson.

Leif Svensson, Karin Dacke Thall, Mats Holm, Lennart Eriksson.

Trafik o Miljö                                          Kent Johansson, Carin Olsson.

Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Anna-Stina Arnrup, Kjell-Erik Olsson, Kerstin Paulsson,Tore Rosengren, Per Nordahl.

Redaktionen                                            Torgny Bergström, Lars Sumner.

                                                                 Toiny Böös

Om du känner för att vara med i någon av Byalagets grupper, tag kontakt med gruppledare eller vice gruppledare. Telefonnummer och mail adresser hittar du på Styrelselistan bredvid.  

Vänlig hälsning

Toiny Böös. ordf.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.