Styrelsemöte nr 1 2020-01-15

Skeldervikens Byalag
Styrelsemöte nr 1 2020-01-15

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Thomas Brorsson, Kerstin Paulsson, Carin Olsson, Karin Dacke Thall, Sven-Olof Hoffert, Mats Holm och Arne Persson

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Korvgrillningen vid Gamla Hamnen på nyårsdagen föll väl ut med ca 10 familjer och hyfsat väder. Gruppen kommer att träffas framöver för planering av 2020.

Bryggruppen:

I princip en oskadd brygga, endast 1 flak lossnat.

Byastugan:

Städning av stugan är utförd, använd gärna skoskydd vid dåligt väder. Gruppen har diskuterat förvaring av saker i stugan, satt fram dammsugare så det blir lättstädat när man varit här. Ev inköp av 1 låda till varje grupp så man kan förvara lite saker i dom. Barn o ungdomsgruppen och Brygg gruppen har redan vars en låda i förrådet. Historiegruppen går igenom vad som finns i Byastugan och på nästa styrelsemöte bestäms vilka saker som ska vara kvar.

Grannsamverkan:

Villainbrotten i Ängelholms kommun har sjunkit för tredje året i rad vilket är positivt.

Historiegruppen:

Gruppen har sitt första möte för året imorgon den 16/1.

Pomonagruppen:

Inget nytt.

Trafik och Miljögruppen:

Verksamhetsberättelsen för 2019 är inskickad. Gruppen kommer att ha möte framöver.

Övriga frågor:

  • Hamnposten: tryckning klar i slutet av denna veckan.
  • Årsmöte: Den12/2 kl 19.00 i ÄSSS lokal. Verksamhetsberättelserna läses upp av gruppledarna. Kvällens föredrag ”Barnkonventionen” med Lotta Vöcks.
  • Ekonomirapport: Torgny Bergström gick igenom rapporten på styrelsemötet, genomgång även på årsmötet.
  • Gamla Hamnens dag: beslut tagit att genomföra den även i år den 28/6. Kallelse till planeringsmöte sker i mars.
  • Föreningsbidrag: inbjudan till möte den 20/1 har inkommit från kommunen gällande nya riktlinjer för föreningsstöd från kommunen. Byalaget söker inga bidrag så styrelsen kommer ej att närvara vid det mötet men tackar för inbjudan.
  • Arbetsgrupperna i byalaget: uppdatering av medlemmarna i alla grupperna. Ev byte av gruppledare ska vara klart innan årsmötet.

En redaktionsgrupp kommer att bildas och gruppledare kommer att vara

Torgny Bergström.

Vårens styrelsemöte: 11/3, 8/4, 6/5 och ev 3/6 kl 18:30

Årsmöte: 12/2 kl 19.00

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.