Styrelsemöte nr 9 2019-12-11

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 9   2019-12-11

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Thomas Brorsson, Kent Johansson, Sven Olof Hoffert och Mats Holm.

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Jul i Skälderviken med pyssel i församlingshemmet avflöt bra, men kunde hållit på ännu längre, då gott och väl en halvtimme i början gick åt till dans kring granen. Möte med Annica Jörgensen gick bra. Inget nytt bestämdes. Styrelsen ställer sig bakom BoU:s förslag om att inbjuda Lotta Vöcks Möller som föredragshållare på Byalagets årsmöte 2020.

Bryggruppen:

Efter Bengt Thomas Strandqvist, som lämnar posten som gruppchef för att ingå som ordinarie medlem i Bryggruppen, tillträder Christian Carlsson som gruppledare och Morgan Belletti-Bengtsson som vice gruppledare. Annars lugnt, inga stormar!

Byastugan:

Skyddstäckningen på golvet skall tas bort 2020-01-02 kl. 10:00, men skall sparas för att ev. användas vid tillfällen då omständigheterna så kräver.

Grannsamverkan:

Ett inbrott och fyra försök polisanmäldes under november. Antalet villainbrott har stadigt minskat i kommunen sedan 2016. En misstänkt stortjuv har häktats.

Historiegruppen:

Inget nytt.

Pomonagruppen:

Inget nytt.

Trafik och Miljögruppen:

Sju anmälningar om trasiga gatubelysningar är inlämnade till kommunens Felanmälan. Ytterligare en (i Hamntunneln) samt skador i träbeläggningen på Järnvägsbron kommer att påtalas.

Övriga frågor:

  • I Hamnposten kommenterar Thomas B. förslagen om hundrastgård.
  • I Hamnposten skall boende i Luntertun uppmanas att bli aktiva medlemmar i Byalaget.
  • Hamnposten skall delas ut minst 10 dagar före årsmötet.
  • På Knutsfesten 2020-01-12 kl. 16:00 kommer Gull-Britt Rebbelstam att musicera.
  • Gruppernas verksamhetsberättelser skickas digitalt till Toiny senast den 15/1, 2020.
  • Vårens styrelsemöten: 15/1, 12/2 (Årsmöte), 11/3, 8/4, 6/5 och ev. 3/6.

På nästa styrelsemöte den 15/1 2020 skall Gamla Hamnens Dag 2020 diskuteras.

Vid protokollet                             Justeras

Mats Holm                                   Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Artiklar, Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.