Styrelsemöte nr 8 2019-11-20

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 8 2019-11-20

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Thomas Brorsson, Kerstin Paulsson, Kent Johansson, Carin Olsson, Tore Bernstrup, Karin Dacke Thall, Sven Olof Hoffert, Mats Holm och Malin Larsson

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen laddar för julpyssel den 30/11 i församlingshemmet.

Möte med Annika Jörgensen, parkingenjör, den 2/12 för att prata samarbete inför 2020 ev med Works shops. Barnkonventionen blir lag 1/1 2020 och då vill gruppen att barn/ungdomar ska kunna vara delaktiga i sin närmiljö och komma med idéer/förslag på förbättringar. Punkter gällande Gamla Hamnen och Sven Jons Udde framtid finns på en bilaga och de är Byalagets ståndpunkter.

Bryggruppen:

Möte angående flotten kommer att bli till våren. Det kommer att bli en ändring av gruppledare till våren.

Byastugan:

Inget nytt.

Grannsamverkan:

Inget nytt.

Historiegruppen:

Gruppen har varit på Lokalhistoriska årsmötet, årsboken handlar om läder i Ängelholm.

Pomonagruppen:

Stubbarna efter granallén är bortfrästa.

Trafik och Miljögruppen:

Dåligt med uppföljningen av gatlyktor som ej fungerar. Djurägare duktiga på att sätta reflexer på djuren men glömmer sig själv.  

Övriga frågor:

  • (X)sites: The Wave i Skälderviken – Byalaget blev tillfrågade om att vara med i projektet. Works shopen var uppskattade, om konsten fanns det delade meningar som det alltid finns om konst.
     Pytte tåget och korvgrillningen mycket uppskattade, trevlig avslutning på projektet.
  • Hamnposten: sista inlämningsdag den 13/12. Artikel om slåtter av Lövängen.
  • Jul i Skälderviken, lördagen den 30/11, planeringen är klar.
  • Knutsfesten: sön 12/1-20 kl 16
  • Gruppernas verksamhetsberättelser skickas digitalt till Toiny senast den 15/1.
  • Lövängen: förfrågan till kommunen om hundrastgård i Lövängsparken, svar har inkommit – inga pengar finns avsatta för detta enligt kommunen.

Nästa styrelsemöte den 11/12 är en terminsavslutning. Sista anmälsdag den 6/12 till Toiny.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.