Styrelsemöte nr 7 2019-10-23

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 7 2019-10-23

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Thomas Brorsson, Kerstin Paulsson, Kent Johansson, Carin Olsson, Tore Bernstrup och Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen kommer att grilla korv på Sven Jons udde när det är X-sites den 3/11.

Bryggruppen:

Bryggan är i vinterläge. Besked om flotte kommer till våren.

Byastugan:

Trädplantering vid stugan skjuts upp till våren.

Grannsamverkan:

Inga inbrott i Skälderviken, Pomona eller Luntertun under den sista månaden. Några nya namn till larmlistan har inkommit.

Historiegruppen:

Gruppen kommer att hålla ett föredrag den 29/10 ”Hur Ängelholms hamn kom till” på Trivselträffen i Rönnekyrkan kl 14.

Pomonagruppen:

Inget nytt.

Trafik och Miljögruppen:

Svårt med kommunikationen med kommunen gällande t ex söndriga gatlyktor.

Det är många trafikanter i Skälderviken med omnejd som ej håller hastigheterna speciellt på 30 vägarna.

Problem med trafiken vid väg1710, detta är kommunicerat till kommunen och trafikverket sen tidigare.

Carin Olsson har fått i uppdrag av kyrkorådet att återigen skriva till Trafikverket och Kommunen gällande detta. Önskningar om en jämn hastighet från Barkåkra kyrka och förbi Pomona.

Övriga frågor:

  • (X)sites: The Wave i Skälderviken – Workshops v. 44 med avslutning den 3/11 på Sven Jons Udde. Det kommer även att finnas en utställning i Byastugan, där det serveras glögg och pepparkakor. Konstverken är ej permanenta. Skrivelse från Per Nordahl se Bilaga 1.
  • Hamnposten: sista inlämningsdag den 13/12.  
  • Julmarknad, lördagen den 30/11, planeringen är klar.
  • Tisdags kaféerna till våren: ett datum bokat, 24/3 Ingemar Bergmans regi assistent.
  • Förfrågan har inkommit om att sätta in pengar till Byalaget när någon har avlidet, detta är ok.
  • Inget nytt om Valhallsskogen.

Nästa styrelsemöten den 20/11

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Bilaga 1

Hej Toiny

Fick inbjudan till ett projekt som jag hoppades var avslutat och känner att jag måste delge er i styrelsen min uppfattning!

Vad är Skälderviken mest känt för och röner mest uppskattning för? Kan säkert finnas olika uppfattningar, men personer jag möter framhåller ofta Sven Jons Udde och området runt om som fantastiskt i sin genuinitet. Lite som förr i tiden med en lyckokänsla i att få uppleva den naturliga naturen.

Vad finns det för anledningar att förändra i en så genuin, unik och fantastiskt vacker miljö? 

Konstverk är underbara men på rätt plats!

Med vänliga hälsningar

Per Nordahl

Hej Per

Ursäkta dröjsmålet med mitt svar, men då det var ett påpekande som rörde hela styrelsen i Byalaget inväntade jag följande styrelsemöte, som var i går kväll, för att gemensamt formulera ett svar till dig. – Som du säkert förstår, så vill vi alla att Sven Jons udde och hela kustremsan genom Skälderviken skall fortsätta att vara en vacker plats. Den som du skriver ”naturliga naturen” på udden försöker vi bevara genom den årliga slåttern och som du tidigare påpekat för oss, finns det nog också ett behov av att emellanåt hålla efter buskar och träd, just för att bevara karaktären på udden. Den säsongskonst som nu, för andra året, genom projektet (x)sites har funnits på Sven Jons udde, ser vi som ett trevligt inslag utmed Kattegattleden och ett sätt att tillfälligt förstärka platsens värde. Installationen är tidsbegränsad till en period, som avslutas under hösten 2019.

Med vänlig hälsning, Styrelsen för Skeldervikens Byalag, genom Toiny Böös.

Hej Toiny

Tack för svar och ingen jättegrej från min sida. Ville i alla fall föra fram att det även finns andra åsikter om att ha konst på Sven Jons Udde – i mina ögon och andra jag pratat med förstärker den inte platsens värde, utan tvärtom.

mvh

Per

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.