Styrelsemöte nr 4 2019-05-08

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 4 2019-05-08

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Tore Bernstrup, Kerstin Paulsson, Torgny Bergström, Carin Olsson, Jonas Roth, Kent Johansson och Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen kommer att lämna in artikel och foto till Hamnposten den 15/5. Hanna Hanzen lämnar sitt uppdrag som parkingenjör i Ängelholms kommun. Gruppen gör frågor till barntipsrundan på Gamla Hamnens dag, hänger även upp vuxen tipsrunda (vuxen tipsrundans frågor finns i Byastugan).

Bryggruppen:

Trappan, barnskyddet på räcket, korgar o dyl är på plats vid bryggan.

Styrelsen ber Bengt-Thomas Strandqvist att ta in offerter från olika företag gällande att ev förankra en flotte utanför bryggan.

Byastugan:

Grus och buskhögen är nu borta utanför Byastugan. Beslut om inköp av gräsmatta på rulle att anlägga där högen funnits, klart till Gamla Hamnens dag.

Grannsamverkan:

Styrelsens fråga till polisen om information gällande stölder i lägenheter eller båtar vid hamnen har tagits upp med polisen. Gällande statistik på lägenhetsinbrott kan polisen tänka sig att dela med sig av det men inte när det gäller stölder vid eller i båtar. Polisen har tagit fast en stöldliga och många villainbrott tros klaras upp.

Larmlistan undrar om GDPR och vad som gäller, Thomas Brorsson tar reda på mer information om hur vi ska hantera uppgifter enligt GDPR.

Historiegruppen:

Gruppen har besökt smedjan, kommer att stå i Hamnposten om detta. Lars Sunner ingår numera i gruppen.

Pomonagruppen:

Inget nytt.

Trafik och Miljögruppen:

En del vägarbeten pågår i Skälderviken bl a Fäladsvägen, Bjällerödsvägen avstängd pga grävning för fjärrvärme. Majbålet blev stort i år och även konstverket eldades upp precis som bestämt. Positivt att kommunen körde dit torr ved endast någon dag innan. Nytt konstverk kommer att sättas upp vid Sven Jons udde. Inget svar gällande medborgarförslaget om hundrastgård har inkommit.

Övriga frågor:

  • Gamla Hamnens dag 30/6 kl 11-16: hjälp behövs att köra material till och från Scoutstugan till Gamla hamnen.
  • Hamnposten – inlämning av material den 15/5, klar att delas ut den 14/6.

Luntertun ingår i utdelningen av Hamnposten. Gamla Hamnen affischen kommer att läggas in på en sida. Konstnärer på besök på Sven Jons Udde för att få inspiration till konstverk.

Jan Andersson f.d krögare på hotell Skelderviken kommer att skriva en  artikel till Hamnposten.

  • Höstens föredrag på Kaffé Tisdag: Toiny pratar med kyrkan om datum.
  • Arkivrum för historiematerial – inget nytt ännu.
  • Diskussion om medlemskap i Byalaget – bör man vara medlem för att kunna vara med på larmlistan? Beslut om information om vad som ingår i medlemskapet på våra anslagstavlor bl a de företag där medlemmar får rabatt. En monter om Byalaget på Gamla Hamnens dag med ett swish nummer så att det blir smidigt att betala in.
  • From 1/7 bor inte Toiny Böös på Pomona/ Skälderviken men han vill gärna vara kvar som ordförande i Byalaget och enligt stadgarna så finns det inga hinder för detta. Styrelsen nöjda med att han stannar kvar som ordförande. Ett förslag om att Toiny skulle erhålla körersättning vid förrättningar rörande byalagets verksamhet, godkändes enhälligt.

Ordförande tackar för vårens möten.

Nästa styrelsemöte stryks.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.