Styrelsemöte nr 1 2019-01-16

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Sven Olof Hoffert, Tomas Brorsson, Lars Flodmark, Jonna Karlsson, Tore Bernstrup, Jonas Roth och Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen har haft första mötet för året och planerat för 2019. Prioritering är att få fler deltagare till årsmöte den 13/2 kl.19, då kommer Claudia Alas från Fältgruppen och berättar om deras förebyggande och uppsökande verksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 12-18 år. Förslag om att sätta upp en Byalagsskylt vid Pomona. Brygg gruppen bygger en sådan och Pomonagruppen kommer med förslag på placering av skylten. Den 7/4 blir det vårgrillning vid den nya grillplatsen vid Gamla Hamnen. Gruppen kollar upp om det skulle kunna bli skridskobana vid Källan eller vid Pomona bandyplan.

Bryggruppen:
Efter stormen hade ett flak lyft på bryggan lossnat men det är tillbaka på sin plats igen.

Lars Flodmark lämnar över som vice gruppledare i Brygg gruppen till Christian Karlsson.

Byastugan:

Torgny Bergström lämnar över vice gruppledarpositionen till Lars Flodmark.

Grannsamverkan:

Inbrottstatistiken har sjunkit under 2018 i Skälderviken/Pomona.

Historiegruppen:

Knutsfesten avverkad, det blev en mycket positiv tillställning trots vädret.
Pomonagruppen:

Inget nytt.

Trafik och Miljögruppen:

Inget nytt

Övriga frågor:

  • Inget nytt om Valhallsskogen
  • Hamnposten är klar och inlämnad för tryck.
  • Årsmöte den 13/2 kl 19.00 i ÄSSS lokal, alla verksamhetsberättelser har inkommit. Dessa läses upp på årsmötet av resp gruppledare. Ansvariga för kaffebryggning Tomas Brorsson och Lars Flodmark.

Vårens styrelsemöten: 13/2 (årsmöte), 13/3, 10/4, 8/5 och 5/6

Vid protokollet                                     Justeras Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.