Styrelsemöte nr 4 2018-05-16

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 4 2018-05-16

 

 

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Lars Flodmark, Kent Johansson, Sven Olof Hoffert, Jonna Karlsson, Mats Holm och Tore Bernstrup.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Hanna Hanzèn på kommunen kommer att ordna en ny grill till Gamla Hamnens grillplats, den gamla är sprucken och ej ok.

Bryggruppen:

Korgarna på bryggan ligger på havets botten, Christian Karlsson har erbjudit sig att dyka ner och försöka hitta dom.

Byastugan:

Det vita på stugan kommer att målas framöver och skyltar med ”Gamla Hamnen” kommer att sättas upp, även en skylt till Byastugan.

Grannsamverkan:

Det har varit en lugn april månad, ett utskick om tips inför semestertider kommer via mail.

Historiegruppen:

Inget nytt.

Pomonagruppen:

Asfaltering pågår på Pomona och även en infart/utfart avstängd för tillfället.

Nedskräpning förekommer vid åkanten vid Rössjöholmsån, nära Pomonabron. Detta kommer att anmäls till kommunen

Trafik och Natur gruppen:

Vägen klar vid Gamla Hamnen, cykelstället vid Hunnabadet ej kommit på ett bra ställe. Vid Valhallsvägen har det kommit upp nya hinder och även märkningen är färdig. Valhallsvägen och Bjärevägen har en knepig korsning med bara ett övergångsställe. Trafikgruppen tillskriver kommunen om detta. Trafiksituationen ner mot 1710 och busshållplatsen där är ej bra, många gångtrafikanter rör sig i området och trafiken är intensiv.

Övriga frågor:

Blomkrukor på torget – kommunen står för blommorna men någon annan måste ansvara för bevattningen 2 ggr/vecka. Byalaget har ställt frågan till Tore Rosengren och han har tagit på sig att vattna blomkrukorna.

Gamla Hamnens Dag – Scouterna behöver hjälp med upp/nedpackning och körning av tält på lör o sön. Lars Flodmark har bil o släp på lör. Torgny Bergström har bil o släp på sön.

Fyrhuset öppnar på Gamla Hamnens dag och har sen öppet i 14 dagar med en utställning.

Hamnposten – Gamla Hamnens dag kommer att marknadsföras i nästa Hamnpost.

Tidningen skickas in till tryck den 27/5.

Anslagstavlan vid Källan– Det kommer att sättas upp en lapp om vilka medlemmarna är i resp grupp.

Ekonomi – Tröjor upptryckta och levererade till Byastugan att användas till bl a Gamla Hamnens dag.

 

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.