Styrelsemöte nr 3 2018-04-11

Skeldervikens Byalag
Styrelsemöte nr 3 2018-04-11

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Lars Flodmark, Kent Johansson, Sven Olof Hoffert, Arne Persson, Carin Olsson, Thomas Brorsson och Malin Larsson.
Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 
Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 
Gruppernas redovisning
Barn och Ungdomsgruppen:
Tisprundefrågorna till Gamla Hamnens dag lämnas till Toiny innan nästa styrelsemöte 16/5.
Jonna har haft ett möte med Hanna Hanzèn på kommunen, dom pratade bl a om häckplantorna vid Valhalssparken. En del plantor har ej tagit sig, dessa kommer att ersättas. Några träd vid tennisbanan kommer att tas bort och ersättas med nya. Gruppen inbjuder till grillning vid Byastugan kl 11 den 15/4 – alla är välkomna dit.
Bryggruppen:
Trappan kommer på plats den 19/4.
Byastugan:
Möte torsdagen den 28/3 kl 9.
Grannsamverkan:
Möte med Helene Alexandersson på polisen med alla grannsamverkansgrupperna i Ängelholms kommun. Polisen informerade bl a om inbrottsstatistiken, liten ökning av inbrott sen förra året. Polisen har för lite resurser. Grannsamverkansskyltning kommer att ses över.
Historiegruppen:
Gruppen har varit på Errarps skola och träffat åk 3, visade bilder och berättade om Skälderviken förr i tiden.
Gruppen har fått en förfrågan från Nina Wenedikter
konstpedagog, hon frågar om Historiegruppen kan berätta lite historia om Sven Jons Udde vid en konstnärsträff där. Det kommer att finnas en Konstutställning runt Sven Jons Udde under sommaren. Nina vill också att vi är med på en guidad tur om konst och historia.
Tisdagscafèer: Per Hansson – Bilder från gamla Ängelholm, Calle Gudmundsson – berättar om Hembygdsparken.
Pomonagruppen:
Klagomål har inkommit gällande trottoarerna på Apelvägen/Pomonavägen, det sker nu nyasfaltering av vägar i området och då åtgärdas samtidigt trottoarerna.
Trafik och Natur gruppen:
Asfaltering förekommer just nu på Lönnvägen och Bjärevägen för att säkra gång och cykeltrafikanter. Dock ännu inga markeringar på vägarna när det gäller var gång o cykelvägarna finns.
Vid korsningen vid Bjällerödsvägen/Bjärevägen körs det sidan om guppet på gräsmattan, annat hinder kommer att sättas på plats där.

Övriga frågor:
Gamla Hamnens dag – T shirts trycks upp med Byalagets typsnitt, Skeldervikens Byalag på ryggen. 15 st xxl och 15 st xl beställes.
Ev starta upp en skrivarklubb som en studiecirkel, en inlaga görs i Hamnposten om skrivarklubben.
Info från Ängelholms Föreningshamn av Arne Persson, kommunen ska inspektera pirarmarna i Skälderviken, Vejby och Magnarp.
Vakter i 2 skiften i hamnen hela sommaren, bl a noteras reg nr på husbilar som ställs upp i hamnen. Ev ny belysning i hamnen som är sammanfogade så att när en tänds följer de andra efter, behövs endast ström till första stolpen.
Ängelholms Föreningshamn har skrivit ett 3 års kontrakt med Engelholms Outdoor.

Nästa styrelsemöte den 16/5-18 kl.18.30

Vid protokollet Justeras

Karin Dacke Thall, Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.