Yearly Archives: 2017

Styrelsemöte nr 1 2017-01-18

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Mats Holm, Lars Stavehaug, Malin Larsson, Thomas Brorson, Kerstin Paulsson, Kjell Erik Olsson, Sven Olof Hoffert, Lars Flodmark.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Nyårsgrillningen den 1/1-17 hade ganska stor uppslutning, […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Sorgligt

Sista dagen vi i byalaget skötte toaletten i Gamla hamnen möts vi av denna syn. Carin städade igår den 7 kl. 18 och allt var snyggt och prydligt. När hon idag kommer ner vi 16-tiden ser det ut så här, bottnen på toaletten är bortsprängd. Sorgligt. Kommer vi att få ha toaletten öppen i fortsättning?

Kategori: Artiklar | Kommentera