Styrelsemöte nr 1 2017-01-18

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Mats Holm, Lars Stavehaug, Malin Larsson, Thomas Brorson, Kerstin Paulsson, Kjell Erik Olsson, Sven Olof Hoffert, Lars Flodmark.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Nyårsgrillningen den 1/1-17 hade ganska stor uppslutning, ev kommer tiden att ändras till nästa nyår för att kanske locka fler familjer. Gruppen äskar 500:- till material till pysseldagen 2017.

Byastugan:

Äskar 5000:- för målning av stugan.

Grannsamverkan:

Påminnelse till alla om att vara observanta runt sin tomt ifall man ser något som ej hör hemma där. Det har varit några incidenter i kommunen där tjuvar använt sig av detta knep för att ta reda på om någon är hemma eller ej.

Information om larmlistan finns att dela ut till intresserade, se bilaga 1, det kommer även att finnas med information i nästa upplaga av Hamnposten.

Historiegruppen:

Gruppen hade sitt första mötet för året i torsdags, gruppen har fått 2 nya medlemmar.

Kerstin har gjort en tavla av gamla foton som ska placeras i Byastugan.

Natur-och miljögruppen:

Inget nytt att rapportera, kommer att planera för årets aktiviteter på nästa grupp möte.

Pomonagruppen:

Toiny kontaktar kommunen gällande Pomonabron med en förfrågan om när renovering av denna bro ska påbörjas.

Seniorgruppen:

Tisdagscafè den 14/3 blir en historisk föreläsning, ”Affärer”, av Kerstin Paulsson och Torgny Bergström.

 

Strand- och Bryggruppen:

Stormen Urd slet loss 22 flak på bryggan. Dessa är bärgade och ska sättas på plats i vår, annars har inget hänt.

Inget besked från kommunen om nergången vid Hunnabadet.

Önskemål om bord och bänkar vid stranden vid Hunnabadet.

Fråga om Lingvallen stranden togs upp, frågan skickas vidare till Natur/miljögruppen.

Trafikgruppen:

Parkeringsplats borttagen mitt över pizzerian, denna saknas av Skälderviksbor.

 

Övriga frågor:

  • Ekonomi – Torgny presenterade 2016 utfall och budget för 2017, detta kommer att redovisas på årsmötet.
  • Hamnposten är utdelad, bra mix mellan de olika gruppernas inlagor.
  • Årsmöte den 8/2 kl.19, Föredrag av Tony Jörgensen från Skelderwikens Brygghus
  • Knutsfesten den 15/1 hade god uppslutning och fint väder i år.
  • Datum för årets styrelsemöten: 18/1, 22/2, 22/3, 19/4 och 17/5

 

 

Vid protokollet                      Justeras

 

 

Karin Dacke Thall                   Toiny Böös

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

 

 

Låt oss hjälpas åt att hålla tjuvarna borta!

 

Om du nyss har flyttat till Skälderviken eller Pomona, har du kanske ännu inte hört om den Grannsamverkan som Skeldervikens Byalag bedriver sedan många år, och som vi hoppas har bidragit till att hålla nere inbrotten i vårt område. Vi vill därför gärna informera dig om denna verksamhet och hur du enkelt och utan kostnad kan delta i den.

 

I princip innebär Grannsamverkan att man hjälps åt för att göra närområdet så oattraktivt som möjligt för inbrottstjuvar. Det sker t.ex. genom att grannar håller uppsikt över varandras hus, speciellt när någon är bortrest, eller att man tar kontakt med okända personer som rör sig i området, ställer frågan ”söker du någon – kan jag hjälpa till?”, och på så sätt gör klart för besökare att de är observerade.

 

Och självfallet skall man också se till att det egna huset har ett så bra skydd som möjligt, med godkända lås på både dörrar och fönster (altandörrar är speciellt attraktiva för tjuvar att forcera!), kanske larm och gärna också rörelsekänsliga utomhusbelysningar.

 

Vi har valt att sköta kommunikationen inom Grannsamverkan via e-post i en s.k. Larmlista, som i dagsläget har mer än 250 hushåll i Skälderviken och Pomona anslutna. Här kan man både kan lämna och ta emot information om misstänkta aktiviteter i grannskapet. Den som har något att rapportera skickar ett mejl till mgoholm@hotmail.com och så snart som möjligt går denna information vidare ut till alla övriga på listan. Medlemmar av Larmlistan får också regelbundet rapporter från Polisen om begångna inbrott, där man ofta kan läsa om hur de gått till, och dra lärdom av det. Vi förmedlar också gärna bra tips på hur man med teknik kan skydda sin bostad mot inbrott och vad man skall tänka på när man lämnar sin bostad, för kortare eller längre perioder.

 

Om du vill vara med på Larmlistan, så skicka bara ett mejl till mgoholm@hotmail.com och anmäl ditt intresse! Och, som sagt, det kostar inte ett öre att vara med!

 

Hälsningar,

 

Mats Holm

 

Grannsamverkangruppen

Skeldervikens Byalag

 

 

 

PS: Varför inte samtidigt bli medlem i Skeldervikens Byalag? Det blir du om du sätter in den blygsamma årsavgiften 75 kronor på bankgiro 5699-9717. Medlemskapet gäller för alla medlemmar i familjen.

Glöm inte att ange namn och adress! Läs mer på vår hemsida https://www.skelderviken.se/

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.