Styrelsemöte nr 10 2017-12-20

Styrelsemöte nr 10 2017-12-20

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Lars Stavehaug, Lars Flodmark, Kent Johansson, Sven Olof Hoffert, Carin Olsson, Tore Bernstrup, Kjell Erik Olsson och Eskil Andgren.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

God uppslutning under ”Jul i Skälderviken”, stor aktivitet i församlingshemmet med julpysslet för barn.

Byastugan:

Inget nytt.

Grannsamverkan:

Christina Frånberg Nilsson är ny säkerhetsansvarig på kommunen, mer information kommer framöver.

Historiegruppen:

Inget nytt.

Natur-och miljögruppen:

Naturskyddsföreningen kommer att ha en föreläsning om plast i havet.

Pomonagruppen:

Nya Pomonabron på plats.

Seniorgruppen:

Lars Stavehaug avgår som gruppledare i Seniorgruppen. Gruppen finns fram till årsmötet sen avslutas gruppen. Historiegruppen tar över planeringen och bokning av föredragshållare till församlingshemmet.

Strand- och Bryggruppen:

Vid årsmötet ändras namnet på gruppen till Brygg gruppen.

Trafikgruppen:

Gruppen får inga svar från kommunen gällande de frågor gruppen har gällande gång och cykelvägar i Skälderviken. Gruppen kommer i januari att göra en skrivelse gällande detta.

 

Övriga frågor:

  • Hamnposten – utdelningen ev 2 veckor senare, separat inbjudan till Knutsfesten 14/1-18  16-17
  • Bebyggelse i Valhallsskogen – skrivelsen klar.
  • Gruppernas verksamhetsberättelser till Toiny senast den 15/1 2018.
  • Vårens styrelsemöten – 17/1, 7/2, 14/2 (årsmöte), 14/3, 11/4, 16/5

 

God Jul och Gott Nytt År till alla!

 

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.