Styrelsemöte nr 9 2017-11-22

Styrelsemöte nr 9 2017-11-22

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Lars Stavehaug, Lars Flodmark, Kent Johansson, Thomas Brorson, Kerstin Paulsson, Sven Olof Hoffert, Carin Olsson, Anna Stina Arnrup, Tore Bernstrup och Kjell Erik Olsson

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:
Grillningen på Pomona var uppskattad och trevligt initiativ.

Byastugan:
Inget nytt.

Grannsamverkan:
Månadsrapporter från polisen till larmlistan kommer hädanefter att skrivas av Helene Alexandersson, ny tf kommunpolis som tillträder i mitten av dec. Närmare presentation om henne kommer längre fram.

Historiegruppen:
Föredraget på församlingshemmet var välbesökt och uppskattat. Julavslutning den 1/12 för Historiegruppen.

Natur-och miljögruppen:
Gruppen varit på möte inför Vattendagen 5/8 2018, info från kommunen b la om insatser gällande räddning av strand/klitter, klimatanpassning osv. Mer information gällande denna dag kommer framöver.
Arbetsgrupper inför dagen diskuterades, Byalaget kommer inte att deltaga som förening.

Pomonagruppen:
Pomonas bro ej färdig ännu, men fästen är på plats. Granhäcken vid Pomona ska ersättas av träd, ev. blir detta till våren 2018.

Seniorgruppen:
Välbesökt föredrag på församlingshemmet.
Inkommit förslag på att dessa föredrag ska filmas inför framtiden.

Strand- och Bryggruppen:
Inget nytt.

Trafikgruppen:
Mycket arbeten på vägar i Skälderviken. Gruppen har varit ute och titta b la på belysningen vid cykelvägen genom Valhallsskogen och fotograferat en del platser i Skälderviken. En brunn utan lock hittades vid pumpstationen i Valhallsskogen, kommunen kontaktades och de åtgärdade det direkt.

Övriga frågor:

  • Jul i Skälderviken den 2/12 kl. 13.00-15.00

Inbjudan delas ut i helgen, planeringen för dagen är klar.

Julgran anländer till torget förmodligen den 25-26/11, belysning sätts upp v.48.
Eldkorgar kommer att sättas upp runt torget.

  • Hamnposten – Torgny gått igenom vad som kommer att vara med i nästa nummer.
  • Ekonomirapport – redovisning av årets ekonomi
  • Knutsfest sön den 14/1 2018
  • Gruppsammanslagning – Anna Stina Arnrup kommer att avsäga sitt uppdrag som gruppledare i Natur/miljögruppen. Trafikgruppen och Natur/miljögruppens arbete går hand i hand med varandra så gruppens medlemmar ger förslag om att slå samman dessa 2 grupper. Mötet utser ny gruppledare Kent Johansson och Carin Olsson blir vice gruppledare. Vid årsmötet väljer valberedningen dessa personer till gruppledare/vice gruppledare.
  • Gruppernas verksamhetsberättelser till Toiny senast den 15/1 2018.
  • Vårens styrelsemöten – 17/1, 7/2, 14/2 (årsmöte), 14/3, 11/4, 16/5
  • Nästa styrelsemöte: 20/12 kl. 18.30 anmälan senast den 15/12 till Toiny.

 

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

 

 

 

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.