Styrelsemöte nr 8 2017-10-25

Styrelsemöte nr 8 2017-10-25

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Lars Stavehaug, Lars Flodmark, Kent Johansson, Kjell-Erik Olsson, Thomas Brorson, Anna-Stina Arnrup, Tore Bernstrup och Mats Holm.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen har inbjudit till grillning på Pomona söndagen den 29/10. Planering pågår inför julpyssel den 2/12.

Byastugan:

Belysning uppsatt utanför stugan. Den äldre gatlyktan utanför stugan kommer att fungera tillsammans med belysningen vid cykelvägen.

Grannsamverkan:

Gruppen kommer att, tillsammans med Trafikgruppen, sätta ihop ett underlag till kommunen inför Trygghetsvandringarna hösten 2018 på Pomona och Skälderviken. Förslag till underlaget lämnas till Mats Holm. Några platser att ta upp är området runt skolan, och cykelvägen från Pomona till skolan. Inlägg i Hamnposten så att alla kan inkomma med förslag.

Historiegruppen:

Föredraget som gruppen hade på Biblioteket var välbesökt, samma föredrag kommer att hållas i församlingshemmet i Skälderviken den 7/11.

Natur-och miljögruppen:

Inget nytt.

Pomonagruppen:

Gamla gränsskylten är uppsatt igen vid Pomona.

Seniorgruppen:

Tisdagscafèer framöver: den 7/11-17 Torgny och Kerstin, 6/2 -18 ”Resa till Nordpolen”, 6/3-18 Englamust.

Strand- och Bryggruppen:

Allt väl med bryggan.

Trafikgruppen:

Gruppens skrivelse till kommunen gällande märkningar av Bjärevägen/Lingvägen. Se bilaga 1.

Vid busshållsplatsen ”Skäldervikens torg” finns det trafikproblem där bilister ej väntar in bussen utan kör om vid sidan.

Övriga frågor:

  • Volontärgruppen på Valhall som har fått Stimulansbidrag från kommunen har skickat Tack till kommunen.
  • FB konto – det finns nu en FaceBook sida för Byalaget som kan nås från hemsidan. Grupperna kan själv lägga ut information etc där.
  • ”Jul i Skälderviken” – den 2/12, Inbjudan lägges i brevlådor i Skälderviken och Pomona. SIF står för lotterier och korvgrillning. Källan kommer att ha servering av glögg och pepparkakor. De kommer också att sponsra med annat. Dans runt granen med Gull-Britt Rebbelstam kl. 15. Kyrkan står för körsång. Barn/Ungdomsgruppen har pyssel i församlingshemmet och tipspromenad för barn.
  • Hamnposten – 15/12 sista dagen för inlämning.
  • Utredningsområdet i Valhallsskogen, en följd av fullmäktigebeslutet att anta ÖP 2035.

Hur tänker Valhallskonsortiet när det gäller bebyggelse i skogen och hur ställer sig kommunen till detta, många frågetecken finns. Tore Bernstrup skriver en artikel i Hamnposten om bakgrund och hur läget är nu. Ämnet tas även upp på årsmötet, 2018.

  • Planeringsdag för Vattendagen 2018 – Repr. från Byalaget inbjudes av Naturskyddsföreningen den 21/11 kl 18 till Sportdykarnas lokal för föreläsning och planering av 2018 års Vattendag. Deltagare anmäles till Anna-Stina Arnrup senast den 10/11.
  • Årsmöte 2018 den 14/2 kl 19.00

Nästa styrelsemöten:   22/11 kl. 18.30

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

 

Bilaga 1

Bjärevägen-Lingvägen

En stilla undran varför markeringar och märkningar inte är utförda för gång och cykelvägar.

Vägen har varit öppen för trafik i snart ett år och den enda märkning som har utförts är för farthinder och detta verkar vara prioriterat då bilar med hastighet på 60 -70 km/tim säkert klagat att de inte är markerade.

Nu infaller mörkret allt tidigare på kvällarna och snart har vi vintertid, måste det ske en olycka med cykel och gångtrafikanter innan det blir några markeringar. Parkering är tillåten på Lingvägen och detta betyder att gång och cykeltrafikanter måste ut mitt i vägen för att komma fram. Tyvärr förstår inte våra barn och vuxna att man inte syns om man inte har reflexer och våra bilförare verkar ha dyslexi eftersom de tror att 30 km/h gäller endast över farthindren och det är fri fart mellan farthindren samt att ytan bredvid farthindren är till för att bilarna skall slippa köra över hindren med alla fyra hjulen.

Snälla, prioritera målning och markeringar och sätt stolpar bredvid farthindren innan någon blir påkörd.

För Skeldervikens Byalag, trafik o kommunikation

Kent Johansson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.