MoN protokoll 2017-04-05

Möte i Natur- och Miljögruppen 5 april 2017
i Byastugan

Kerstin Paulsson, Torgny Bergström, Tore Rosengren, Anna-Stina Arnrup

 1. Vi är lite besvikna över att inte fler har hörsammat vår inbjudan ”Natur och Miljö i Skälderviken. Vad är viktigt för dig?”
 2. De senaste åren har vi mest ägnat oss åt området Sven Jons Udde- Hunnabadet – Gamla Hamnen. Skälderviken är mycket större men vi får sällan in synpunkter, ideer och förslag.
 3. Kanske är vi för dåliga på marknadsföring men det är svårt att nå ut annat än via anslag och nu senast också via BU-gruppens Facebook.
 4. Vi beslutade att Torgny tar upp en fråga på nästa styrelsemöte om Natur- och Miljögruppen borde ansluta sig till Strand- och Brygga och bilda en Strand-Brygga-Miljögrupp.
 5. Vi diskuterade nerfarten till Hunnabadet. Enligt Anders Lundin ska den återställas på samma sätt som förra året, dvs vi riskerar att få en ny laddning makadam ut på sandstranden när havet kommer. Inför kommande badsäsong måste stranden rensas från vassa stenar.
  Torgny kontaktar Toiny för en ny påstötning till Anders Lundin med de påpekanden som Torgny tidigare har påtalat.
  Vi vill gärna ha tillbaka de bord och bänkar på stranden och klitterna som togs bort förra året. För att bevara klitterna vid Klitterhus vill man inte ha folk gående där. Det är inte samma förhållanden på Hunnabadet. Klitterna tål både gående och bänkar för att sitta och titta på solnedgången.
 6. Det blir slåtter på Sven Jons Udde den 12 augusti. Ängen slås i början av samma vecka.
 7. P-platserna i korsningen Bjärevägen/Valhallsvägen har tagits bort i samband med ombyggnaden. Varför? De behövs enligt många. Vi lämnar frågan till Trafik-gruppen
 8. Slut

    Anna-Stina Arnrup stod för anteckningarna

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.