Styrelsemöte nr 3 2017-03-22

Styrelsemöte nr 3 2017-03-22

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Rolf Malmström,  Mats Holm, Lars Stavehaug, Malin Larsson, Kjell Erik Olsson,Kent Johansson, Sven Olof Hoffert, Tore Bernstrup, Lars Flodmark.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen inbjuder till samkväm vid Byastugan den 2/4 kl.11 med grillning, inbjudan läggs på Face Book.

Möte med Hanna Hanzèn om mötesplats för ungdomar, det arbetas vidare på en del förslag.

Björnlokor längs Rössjöholmsån ska felanmälas på Åsikten så att kommunen kan ta bort dessa.

Byastugan:

Inget nytt

Grannsamverkan:

Inget nytt

Historiegruppen:

Gruppen har haft en extra föreläsning hos PRO den 1/3 om Statare på Engeltofta.

14/3 en ny bildvisning om Affärer i Skälderviken.

Natur-och miljögruppen:

Det har inkommit svar från kommunen gällande Byalagets skrivelse om nedgången till Hunnabadet. Det kommer att användas samma material  till nedgången 1 år framåt. Anders Lundin på kommunen och Byalaget har en dialog om detta. Ev ett möte på plats vid Hunnabadet.

Face book sidan diskuterades och den gruppen ska ha ett nytt möte.

Pomonagruppen:

Inget nytt.

Seniorgruppen:

18/4 nytt föredrag på församlingshemmet, Johan Brink kommer och pratar om Stjärnsvärd.

Strand- och Bryggruppen:

Första veckan i april kommer badbryggan att lagas och stegen kommer på plats någon gång i Maj.

Trafikgruppen:

Gruppen kommer att göra en skrivelse till kommunen gällande lagningar av asfalt där fibernät har grävts ner.

Övriga frågor:
Hamnposten – Scouterna lämnat in material till en helsida. Sista inlämnings dag för material är den 15/5.

Gamla Hamnens Dag – Inkommit förslag om att man ska kunna åka båt från Skälderviken till Rönne brygga och tillbaka igen. Förslaget mottogs positivt, men man tyckte turen var för lång. Varför inte en kortare tur från G:a Hamnen och en bit upp i Rönneå?

Källan sponsrar Gamla Hamnens Dag även i år och dom har också kontakt med Engelholms Glass.

24/4 möte i Byastugan gällande planering inför Gamla Hamnens Dag.
Volontärer vid Valhalls flyktingboende behövs, undervisningen av svenska sker idag i små grupper vilket innebär att fler personer behövs, tisdagar 10-12 och 14 -16  Kontakta Mats Holm för vidare information.

 

Nästa styrelsemöte i Byastugan är den 19/4 18.30.

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                       Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.