Styrelsemöte nr 2 2017-02-22

Styrelsemöte nr 2  2017-02-22

 

Närvarande: Toiny Böös, Mats Holm, Jonna Karlsson, Thomas Brorson, Kjell Erik Olsson, Rolf Malmström och Tore Bernstrup

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll, godkändes, justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Barn och Ungdomsgruppen:

Skall, via kontakt med kommunen, försöka ordna aktiviteter även för lite äldre barn 8-15 år.

I april skall man ordna en ”spontanträff” i gamla hamnen och i byastugan för att få idéer om vad barnen vill ha.

Byastugan:

Inget nytt.

Grannsamverkan:

Villainbrotten ligger på en fortsatt hög nivå.

Historiegruppen:

Ingen representant närvarande.

Natur-och miljögruppen:

Ingen representant närvarande.

Pomonagruppen:

Toiny har kontaktat Hanna Hanzén på kommunen och fått besked om att Pomonabron kommer att renoveras under 2017.

Seniorgruppen:

Inget nytt. 

Strand- och Bryggruppen:

Ingen representant närvarande.

Trafikgruppen:

Inget nytt.

Övriga frågor:

Hamnposten:
Mats Holm skriver en lite kortare version av ”information om larmlistan”
Barn Ungdomsgruppen skriver en artikel om sin verksamhet
Det blir även en notis om Gamla Hamnens Dag.
Samordningsmöte, Gamla Hamnens Dag den 24 april kl. 18.30 i Byastugan.

Firmatecknare:                 Till firmatecknare valdes ordf. Toiny Böös och kassör Torgny Bergström.

Vice ordförande:               Till vice ordförande valdes Jonna Karlsson

 

Vid protokollet                                                                                    Justeras

Thomas Brorsson                                                                                 Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.