Styrelsemöte nr 9 2016-12-14

Styrelsemöte nr 9 2016-12-14

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Mats Holm, Rolf Malmström, Lars Stavehaug, Thore Bernstrup, Malin Larsson, Tomas Brorson, Kerstin Paulsson, Kjell Erik Olsson, Anna Stina Arnrup, Sven Olof Hoffert, Kent Johansson, Jonna Karlsson och Thore Rosengren

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen har haft en pyssel em på församlingshemmet med stor uppslutning. Pyssel material är inköpt och material finns kvar till nästa år. Inbjudan till grill em den 1/1-17, Jonna  Karlsson finns i parken och tänder grillen, inbjudan går ut via Face Book. Gruppen har även skrivit inlägg till hamnposten.

Byastugan:

Införskaffat TV till stugan och hängt upp denna.

Grannsamverkan:

November var en dyster månad med 17 inbrott i Ängelholm.

Även i December månad har det varit inbrott på Bjällerödsvägen och Barkåkra vägen. Uppklarningsprocenten på dessa brott är ca 3 -4 %.

Det har varit en artikel om grannsamverkan i lokaltidningen där bl a Mats Holm blev intervjuad.

Historiegruppen:

Gruppen har haft avslutning på restaurang skolan. Gruppen har blivit tillfrågade att göra en foto utställning i kyrkan, även fått en förfrågan från en lärare på Errarps skola som vill ha en historisk beskrivning av Skälderviken.

Natur-och miljögruppen:

Toaletten vid Gamla hamnen kommer att vara öppen hela året och kommunen kommer även att sköta städningen. Förslag finns från byalaget att Thore, Torgny och Lars ska fortsätta att titta till den/fylla på papper etc. och kommunen städa den 1 gång /vecka, detta ska isåfall gälla över vintersäsongen. Under sommarsäsongen kommer städning att behövas oftare.

Pomonagruppen:

Inget nytt att rapportera.

Seniorgruppen:

Tisdagscafeèr:Johan Brink kommer att hålla ett föredrag tisdagen den 18/4 om ”Stjärnsvärd” i församlingshemmet

14/3 ”Hotellen i Skälderviken” med Elsa Erstedt

Ev göra en facebook sida för seniorgruppen, tar kanske hjälp av Barn o Ungdomsgruppen i detta.

Det finns inte någon ny information gällande seniorboende.

Strand-och Bryggruppen:

Inget nytt att rapportera

Trafikgruppen:

På Bjärevägen släpps trafiken på till jul, ev få till lite avspärrningar vid cykelvägarna, nya hastighetsgränser gäller i Skälderviken.

Övriga frågor:       

  • Diskussion om att starta en facebooksida för Byalaget och även uppdatera hemsidan, ev ta hjälp av Per Johansson till detta. En arbetsgrupp utsågs: Torgny Bergström, Jonna Karlsson och Malin Larsson ingår i den.
  • Hamnposten är på gång.
  • Knutsfesten blir sön den 15/1 kl 16.00, Gullbritt Rebbelstam spelar till juldansen runt granen, församlingshemmet kommer att vara öppet.Inbjudan till Knutsfesten kommer att läggas i Hamnposten tillsammans med en medlemslapp.
  • Årsmötet:
    Föredrag om ”Tillkomsten av Skeldervikens brygghus” av Tony Jörgensson den 8/2.
  • Årsberättelserna från grupperna ska vara inlämnade senast den 15/1 till Toiny Böös och Karin Dacke Thall.

 

 

Vid protokollet                      Justeras

 

 

Karin Dacke Thall                   Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.