Möte om Valhallsskogen

tb2016-05-19 18-53-19wSkeldervikens Byalag hade bjudit in till möte i ÄSSS klubbhus för att få svar på frågan hur skälderviks- och pomona-bor vill att Valhallsskogen skall hanteras i kommunens Översiktsplan 2035. Ca 70 personer hade kommit för att säga sin mening. Byalagets styrelse lade fram två förslag:
1 Ingen mer bebyggelse i Valhallsskogen.
2 Bebyggelse på 20 000 m2 av skogen närmast
Valhallsvägen mot skolan.
Under förutsättning:
– att en del av bebyggelsen är för äldre och
– att resten av skogen säkras som grönområde.

Förslag 1 fick en stor majoritet av rösterna. Mötets mening skall vara grunden för Skeldervikens Byalags yttrande över ÖP 2035. De närvarande uppmanades att själva också skicka in sina synpunkter till Kommunen.
Senast 31 maj.
De skall skickas till:

Ängelholms kommun, märk brevet med ”Dnr 2011/328”
Lena Åström
Östra vägen 2
26280 Ängelholm

lena.astrom@engelholm.se


Läs om förslaget att utreda ett område av valhallsskogen för bebyggelse på sidan 37 i länken nedan:
http://www.engelholm.se/Documents/Bygga%2C%20bo%20och%20milj%C3%B6/%C3%96versiktsplan/Handlingar%20per%202016/%C3%96P%202035%20Del%201%20utst%C3%A4llning%20rev%20hemsida.pdf

NST bevakade mötet, klicka på länken nedan och läs artikeln .

http://www.hd.se/2016-05-20/stort-intresse-for-mote-om-utbyggnadsplaner

Det här inlägget var publicerat i Artiklar. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.