Till Tekniska kontoret om beläggning av GC-väg i Dalvägens förlängning

Tekniska kontoret Skälderviken 5/10 2015

Badbryggan på Sven Jons udde i Skälderviken har blivit en veritabel succè. Det har medfört en strid ström av gående och cyklister på Dalvägens förlängning mellan Vinkelvägen och Lägervägen. Underlaget på denna branta GC-väg är grus och rundade småstenar. Detta medför att det är omöjligt att ta sig fram med rullator, nästan omöjligt med barnvagn och det innebär fallrisk för personer som inte har fullgod balans. Alternativet är att gå Clara Lid vilket innebär en omväg på drygt 700 t o r, vilket kan vara oöverstigligt för vissa. Med anledning av ovanstående, och som Byalaget tidigare påpekat, hemställer vi att kommunen asfalterar denna GC-väg helst före badsäsongen 2016.

Skeldervikens Byalags seniorgrupp
Rolf Malmström, gruppledare
Centralvägen 20
26261 Ängelholm Tel: 0431-21362

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.