Till Stadsarkitektkontoret om bygglov Lingvallen

Skälderviken 2015-07-28

Till Johan Jacobi
Stadsarkitektkontoret
Ängelholm

Angående Bygglovsansökan för
Valhall 6:28, Lingvallen

Först som sist vill vi säga att vi välkomnar ny- och tillbyggnader som stärker Lingvallens verksamhet.

Men vi kan inte låta bli att påpeka att trafiken till och från Lingvallen redan nu är en olägenhet både när det gäller säkerhet och buller. Olägenheterna lär inte bli mindre vid en utbyggnad.

Vi har i samband med FÖP för Barkåkra och Detaljplaneförsök för Stenelid skrivit till Byggnadsnämnden att vi förutsätter att det planeras en ny tillfart till Lingvallen från väg 1710. Denna väg skall dock inte vara en ny infart till Skälderviken.

Det är därför nödvändigt att detta bygglov inte hindrar eller försvårar en framtida tillfart till Lingvallen från 1710.

Väl medvetna om att Skeldervikens Byalag inte är sakägare i detta bygglov vill vi ändå påminna om att det i en bygglovsansökan skall tas hänsyn till trafik och buller.

 

Skeldervikens Byalag

Toiny Böös, ordförande.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.