Styrelsemöte nr 5 2015-05-27

Styrelsemöte nr 5 2015-05-27

 

Styrelsemöte nr 5  Skeldervikens Byalag 2015-05-27  i Byastugan.

 

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Mats Holm, Rolf Malmström, Kent Johansson, Karin Dacke Thall, Tore Bernstrup, Kristin Johansson, Jonna Karlsson, Malin Larsson, Kerstin Paulsson, Anna Stina Arnrup

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.
Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen
Gruppen har haft mailkontakt med kommunens parkingenjör Hanna Hanzèn, gruppen kommer att ha en träff med henne i Valhallsparken gällande lekplatserna i området. Återkommer med datum.
Bifogar minnesanteckningar från gruppmötet i detta protokoll. Bilaga 1
Byastugan:
Möblerat om i stugan, skyltarna till Gamla Hamnens dag är klara.
Fler lampor ska sättas upp och en ny bokhylla.

 

Grannsamverkan:
Vejbystrands bor har fått cirkulärbrev från Sector Alarm att det inkommit klagomål på utskick från oseriösa företag gällande Sector Alarm.

Varning också för falska mail som sägs komma från Skatteverket.

Historiegruppen:.
Boken ”Här fröjdas vi i hafvets vågor” har kommit ut, Torgny och Kerstin varit bjudna till Klitterhus på kaffe i samband med utdelning av boken. Kräuser har varit på besök i Byastugan och tittat på bilder från förr när deras förfädrar bodde i Skälderviken. På lördag kan man köpa och få boken signerad på Killbergs.
Avslutning den 4/6.

Natur-och miljögruppen: Förslag på slåtter med maskin måndagen den 13/7 och räfsning onsdagen den 15/7 kl.10 båda dagarna.
Urnorna på torget, förslag från Byalaget om 4 istället för 3, kommunen har ej så många så det blir 3 i år också.
Påpekat för kommunen att rabatten vid Källvägen/ Bjärevägen är saknad.

Pomonagruppen:
Minnesanteckningar från gruppens möte biofogas. Bilaga 2
Nästa gruppmöte till hösten.

Seniorgruppen:
JanOlof Sewring skulle varit med på tisdagscafèet den 26/5, detta möte är framskjutet pga att ingen ny information finns i dagsläget.
Tisdagscafè med Thore Månsson från släktforskningen, ang 1700 talet. Mycket intressant men tyvärr ej så stor uppslutning.

Strand-och bryggruppen:
Grusat av landfästet, anmärkningarna inte utförda än, 6 nya namnplankor inkommit.

Trafikgruppen:

Pågatågsstationen byggs för fullt, Fäladsvägen är asfalterad, till glädje för många, Ny vattenledning på gång vid Bjärevägen och Lingvägen.

 

Övriga frågor:
Torgny informerat om förnyad hemsida, pratat med Lena Jakobsson ang facebook med anknytning till hemsidan, kunna skicka in bilder som kan ses på hemsidan. Arbetet med att göra om hemsidan fortgår.

Toiny Böös har haft ett möte med Stig Andersson och Jim Brithèn från Engelholmspartiet. EP hade, av Valhallskonsortiet, fått ett något modifierat förslag om byggnation i Valhallskogen. Ändringen inte tillräcklig för att styrelsen vill ändra sin tidigare ståndpunkt att så stor area tas i anspråk vid byggnation.

Diskuterat vad som ska skrivas i hamnposten för att få fler att hjälpa till med jul på  torget.

Kick Off den 9 sept-15 med landgång.

Ordförande avslutade mötet.
Nästa möte den 27 Maj kl.18.30
Planering av ”Gamla Hamnens Dag” efter kl.19.00

Vid protokollet                                                                              Justeras

Karin Dacke Thall                                                                      Toiny Böös

 

Minnesanteckningar:

Den 27 april träffades BoU gruppen för att slutföra tipsrundan för barn till GA: hamnens dag. Vi valde ut 13 frågor och 3 integrerade aktiviteter.
Pris till dom som får alla rätt? Skulle det vara möjligt att ge en ”glassbiljett”. Tex att just denna dag få hämta ut en valfri glasstrut/pinne på Källan (sponsor?).

Vi pratade om förberedelser inför dagen:
Att vi behöver planlägga rundan, var frågor och aktiviteter skall vara.
Vem samlar in och rättar tipsrundan.
Priser
Rekvisita till aktiviteter
Pennor och stenciler (Var kan vi kopiera upp svarsformuläret och hur många behöver vi).

Vi kom fram till att en del beslut får tas efter nästa styrelsemöte den 27 maj. Då bokar vi in ett nytt tillfälle nere i GA: hamnen, ev vill säkert fler från övriga grupper vara med och bestämma var och hur tipsrundan skall snitslas.

Vi har valt att starta en ny grupp på Facebook för att nå ut med information, inbjudan till träffar och tips på aktiviteter som händer i byn. Vi kan lägga en länk på byalagets hemsida?

Efter mötet igår skrev jag ihop texten nedan som förslag att lägga ut på Facebook.

Hej alla Skälderviken o Pomonabor!
Vi är en skara föräldrar som via Skeldervikens byalag har startat en grupp med inriktning på familje, barn och ungdomsfrågor. Vi öppnar en facebooksida med syftet att kunna nå varandra och delge information som berör. Här kommer vi lägga in tips på aktiviteter och träffar i byn och ni kan även delge tips på roliga och intressanta saker som händer i vår närhet. Tänk på att tipsen i detta forum skall avse våra barn och ungdomar!

På Facebooksidan lägger vi även ut en blänkare om GA: Hamnens dag (texten som Torgny mejlade ut).

På mötet diskuterade vi parkerna i byn eftersom det nyligen stod en artikel i tidning vilka som skulle läggas ner och vilka som skulle få utvecklas vidare. Jonna mejlar Hanna på tekniska kontoret för att höra vidare om planerna. Har vi någon möjlighet att påverka?

Nästa träff bokas in efter att vi deltagit på styrelsemötet den 27 maj.

Vi ses!
Vänliga hälsningar
Jonna

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.