Styrelsemöte nr 4 2015-04-15

Styrelsemöte nr 4 2015-04-15

 

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Mats Holm, Rolf Malmström, Kent Johansson, Karin Dacke Thall, Tore Bernstrup, Kristin Johansson, Jonna Karlsson, Malin Larsson, Kerstin Paulsson, Lars Stavehaug

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen
Nybildning av gruppen. Gruppledare Jonna Karlsson och vice gruppledare Malin Larsson.
För närvarande består gruppen av 5 medlemmar och gruppen har avverkat 2 möte. Vid nästa möte den 27/4 kommer gruppen att göra barntipsfrågor till ” Gamla Hamnens Dag”.
Byastugan: Möte den 22/4 kl. 10 i Byastugan.

Grannsamverkan: Varit lugnt i byn, inga incidenter. De första 3 mån 2015 har villa inbrotten halverats sen 2014.

Historiegruppen: Jobbar vidare med bildarkivet. Analysera och dokumentera foton som Byalaget fått eller fått ta del av.

Natur-och miljögruppen: Inget nytt. Av de punkter gruppen tagit upp med Hanna Hanzèn är endast nedgången till Hunnabadet åtgärdat.
Rolf återkommer gällande blomfaten på torget.

Pomonagruppen:
Efterlysning av foton har inte givit så många tips. Gruppen kommer att ha möte

tors den 16/4.

Seniorgruppen: Förra tisdagscaféet välbesökt.
Ev. kommer det bli ett nytt café med Jan Olof Sewring när det finns ny information om seniorboendet på Lingvallen.
På gruppens möte den 8/4 informerade Sewring att byggherre och driftsansvarig är klara, denna information kommer att delges efter Lingvallens styrelsemöte.
Gruppen håller på att leta föredrag/teman till höstens caféer. Förslag tas tacksamt emot senast den 26/6.

Strand-och bryggruppen: Lagt ut de plankor som blåst av, stegen är på plats och bryggan är badbar. Besiktning var vecka 16, några synpunkter som berör själva stommen ska åtgärdas senast v.28.

Trafikgruppen:
 Alldeles för höga farter till och från Lingvallen.
Halva parkeringen vid Lingvallen är avstängd (den delen som ägs av kommunen) pga klagomål från grannar.

Övriga frågor: Planering av ”Gamla Hamnens dag” se minnesanteckningar efter protokollet

Ordförande avslutade mötet.
Nästa möte den 27 Maj kl.18.30  Planering av ”Gamla Hamnens Dag” efter kl.19.00

Vid protokollet                                                                              Justeras

Karin Dacke Thall                                                                           Toiny Böös

Minnesanteckningar från planeringsmötet den 15/4 om ”Gamla Hamnens Dag”

Närvarande förutom representanter från Byalaget var
Jonas Trulsson –(Jolleseglarna) ÄSSS
Maria Modigh  – ÄSSS
Olle Jönsson – Havskajakerna

Anna Stina berättade hur långt planeringen har kommit, se bilaga från förra mötet.

Dessa punkter pratade vi om idag:

  • Prova på paddling av kajak är redan inplanerat till den helgen 27 och 28 från Havskajakerna
  • ÄSSS – positiva till prova på segling – prova på motorbåt –både barnaktivitet och vuxen aktivitet även annat
    klubben ställer sig till förfogande med klubbstuga/toaletter och dyl.
  • Kristin tar med ett litet akvarium så att man under dagen kan fiska upp alster från havet och undersöka
  • Hamnposten – presentation av dagen – program – varje aktör skickar in bilder och text,
    skickas till Torgny senast den 12/5
  • Lägga ut på hemsidorna om datum för ”Gamla Hamnens Dag” redan nu, ÄSSS länkar till byalagets hemsida
  • Ev ha fotoutställning även i seglarklubbstugan, kanske samma som i Byastugan.
Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.