Styrelsemöte nr 3 2014-03-18

Styrelsemöte nr 3 i  Skeldervikens  Byalag  2015-03-18 i Byastugan. En bilaga

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Mats Holm, Sven- Olof Hoffert, Tore Bernstrup, Rolf Malmström, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Byastugugruppen. Intet att meddela.

Grannsamverkan. Taktvättare och asfaltläggare har startat säsongen och börjat knacka dörr. Var på din vakt mot oseriösa sådana! Misstänkt spaning efter lyxbilar, för ev. kommande stöld, har skett på Pomona, där även en postlåda sprängts. I det förra fallet figurerade två ungdomar i en Skoda Fabia Combi, i det senare återigen två ungdomar (sannolikt andra) i en mångfärgad äldre personbil.
Historiegruppen har tagit hand om böcker från ett dödsbo. Böckerna finns i Byastugan och den som vill ha någon bok får ta den.
Natur- och miljögruppen har träffat parkingenjör Hanna Hanzén och diskuterat behov av åtgärder vid Hunnabadet och Gamla Hamnen. Rolf kommer att agera för få kommunen att även i år pryda torget med blomfat.
Pomonagruppen har efterlyst fotografier från tiden före bebyggandet av Pomona. Dessa skulle eventuellt kunna bli ett bildspel att visa vid ett årsmöte. Man kommer att fråga Ingalill Eriksson som har såväl fotografisk dokumentation som god lokal historisk kännedom.
Seniorgruppen. Tisdagscaféet den 3 mars då Jan Olof Sewring presenterade sina idéer om äldreboendet på Lingvallen var välbesökt och informationen uppskattad. Gruppen har möte i Byastugan den 8 april kl 1000.
Strand och Brygga. Det är arbetsdag för återställande av bryggan i badbart skick den 20 mars.(När nu protokollet skrivs den 21 mars kan  meddelas att vi var åtta man starkt som arbetade flitigt med resultat att nästan hela bryggdäcket blev klart. Fortsatt arbete den 23.)
Trafikgruppen. Arbetet med pågatågsstationen i Skepparkroken är påbörjat. Lednings- och gatuarbeten är nu igång på det nya bostadsområdet norr om Fäladsvägen.

Övriga frågor.

1. Nya medlemmar har värvats för arbetet med att julpynta torget.

2. Intresse har visats för nytändning av barn-och ungdomsgruppen, vilket välkomnas.

3. Planeringsmöte har hållits inför ”Gamla Hamnen-dagen” som går av stapeln söndagen den 28 juni kl 1000-1500. Anteckningar från mötet bilaga 1. Nästa planeringsmöte hålls efter styrelsemötet den 4 april.

4. Med anledning av ny kommunledningsorganisation väcktes fråga om vilka av kommunens politiker och tjänstemän som fortsättningsvis skall erhålla personligt exemplar av Hamnposten. Torgny funderar på saken och kommer med förslag.

Nästa styrelsemöte 4 april kl 1830.   Kl 1900 möte om ”Gamla Hamnen-dagen”.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                                                                    Justeras

Lars Flodmark                                                                                     Toiny Böös

 

Bilaga 1

Anteckningar från planeringsmöte Gamla Hamnen-dagen 3 mars 2015

Toiny, Kristin, Torgny, Tore, Karin D-T, Kjell-Erik, Karin O och Sven-Olof H.

1. Bestämdes att vi ska tillfråga Skeldervikens fiskeläge (Anna-Stina) och Fyrhusets vänner (Kristin) om medverkan

2. Tid 28 juni 10-15

3. Följande aktiviteter föreslogs och diskuterades

 Fotoutställning i byastugan (historiegruppen)

 Informationsskyltar vid ”minnesmärken” i omgivningen (historiegruppen m fl)

 Strandvandringar (Kristin)

 Faunavandring vid klitterna (Anna-Stina ber Rolf fråga Mats Gustafsson)

 Grannsamverkan – råd och tips i Byastugan

 Prova på havskajak (Anna-Stina frågar kajakklubben)

 Tipsrunda för barn och vuxna

 Andra barnaktiviteter t ex femkamp

 Scouterna serverar korv och kaffe? Fråga scouterna om tält, bord och stolar ( Sven-Olof frågar Assarsson). Assarsson inbjudes till nästa planeringsmöte

4. Nästa planeringsmöte blir i samband med styrelsemötet 15 april, pkt Övrigt och därefter 27 maj.

Anna-Stina Arnrup

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.