Styrelsemöte nr 8 2014-10-08

Styrelsemöte nr 8 i Skeldervikens Byalag 2014-10-08 i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Kerstin Paulsson,

Sven-Olof Hoffert, Kjell-Erik Olsson, Kristin Johansson, Anna Stina Arnrup, Arne Persson,

Lars Flodmark.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen. Hade ingen närvarande och inget att redovisa.

Byastugan. Bortledning av takvatten har anordnats och ny ramp utförts. Torgny kommer att tillverka och montera en bänk vid frontgaveln samt så gräs.

Grannsamverkan. Lugnt i vårt område men en del inbrott i angränsande.

Historiegruppen. Gruppen kommer att medverka i tillkomsten av Bjäreboken, en bok om Skälderviken som badort och Ängelholms hembygdsbok. Kerstin och Torgny har deltagit i informationsmöte om Ängelholms femhundraårsfirande.

Natur-och miljögruppen. Gruppen kommer att granska förslaget till ”Översiktsplan 2035” och förelägga styrelsen förslag till yttrande i frågor som berör byalagets intresseområde.

Pomonagruppen hade inget att meddela.

Seniorgruppen kommer att medverka i Tisdagscaféet den 14 oktober med ett inslag om släktforskning och den 4 november om säkerhet i hemmet.

Strand-och bryggruppen. Trappan är upptagen och ligger nu på land. Nya ”plankköpare” hör fortfarande av sig. Flaggstång, bänkar och stege kommer inom kort att demonteras och läggas upp på land.

Trafikgruppen. Frågorna om ny gång-och cykelväg mellan skolan och väg 1710, fortsättningen av gång-och cykelvägen på Bjärevägen samt ”Dalvägsbackens” asfaltering har ännu inte fått något svar.

 

Övriga frågor.

Julmarknad. Marknaden kommer att genomföras 29 november kl 1300-1500 på torget i samverkan mellan byalaget, scouterna, Källan, Barkåkra församling, Skäldervikens IF och andra intresserade föreningar. Ett första möte har hållits mellan scouterna, Källan och byalaget.

Julgran kommer att sättas upp på torget som tidigare år och dessutom, på försök, ljusslingor i fyra befintliga träd om trädägaren – kommunen- tillåter detta. Nästa planeringsmöte kommer att hållas 29 oktober.

Öppet hus i byastugan. Beslöts att ”öppet hus” inte skall genomföras i höst.

Film- och bildgrupp. Svagt intresse har visats varför projektet för närvarande ej kommer till stånd.

 

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 5 november kl. 1830 i Byastugan.

 

Vid protokollet                                                                                      Justeras

 

Lars Flodmark                                                                                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.