Till HD/NST om buss 506

Till HD/NST, insändare.

Vad händer med buss 506?

Skeldervikens byalag instämmer i BrittMarie Hanssons (s) m fl insändare den 27 juni till stöd för busslinje 506 mellan Båstad och Ängelholm. Denna linje riskerar att dras in på sträckan Ängelholm – Förslöv, när pågatågstrafiken från Malmö/Hyllie mot Ängelholm utsträcks till Förslöv i december 2015.

Vi hoppas att engagemanget för denna busslinje är lika stort från övriga politiska partier i Ängelholm, eftersom det är fråga om en viktig länk såväl för Bjärebygen som i Ängelholms kommuns lokala kollektivtrafiknät. Den sammanbinder järnvägsstationen, centrum, Rönneskolan och Kungsgårdsskolan med bl a Nya torgs-området, stadsdelarna Kungsgården, Adolfsfält, Pomona och Skälderviken samt det växande skol- och verksamhetsområdet Valhall Park. Linjen passerar dessutom strax intill den beslutade stationen vid Skepparkroksvägen och den planerade bostadsbebyggelsen. Vidare utgör den en bekväm förbindelselänk mellan Bjärebygden, Ängelholms sjukhus och Helsingborgs lasarett.

Skeldervikens byalag har i en skrivelse i april 2014 ställd till kommunstyrelsen försökt fästa kommunledningens uppmärksamhet på vilken katastrof det skulle innebära, om denna starkt frekventerade busslinje skulle avvecklas på en sträcka inom Ängelholms kommun med ett ständigt växande resandeunderlag av såväl förskolebarn och skolelever som vuxna, arbetspendlare och en ökande skara pensionärer.

Tyvärr nådde vår skrivelse inte fram vare sig till kommunstyrelsens eller till tekniska nämndens ledamöter. I stället behandlades den som en skrivelse till nättjänsten Åsikten, med ett anonymt svar från kundtjänst, vari meddelades att inget är bestämt om linje 506 och dess sträckning efter 2014 12 15 (i år!) och att frågan utreds av Skånetrafiken och kommunen under 2014.

Senare har vi erfarit, att ansvaret för att bevaka kommunens intresse i denna fråga lagts på en underordnad tjänsteman inom tekniska kontoret. Med tanke på att det är fråga om framtiden för en busslinje som, med varierande linjenummer, fungerat som en pulsåder i Ängelholms lokaltrafiknät alltsedan mitten på 1970-talet, vill vi väcka de ledande politikernas uppmärksamhet och engagemang i frågan, oavsett partifärg.

Toiny Böös
Ordförande Skeldervikens byalag

Tore Bernstrup
Gruppledare byalagets Pomonagrupp

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.