Till Ängelholm kommun Kommunstyrelsen om buss 506

Ängelholm kommun                                                                                                                                            14 april 2014

Kommunstyrelsen

 

Kopia till Skånetrafiken

Hässleholm

 

Vad händer med busslinje 506 i december 2015?

 

Uppgifter har nyligen cirkulerat i pressen, att Skånetrafikens busslinje 506 riskerar att dras in på sträckan Förslöv – Ängelholm, när pågatågstrafiken från Malmö/Hyllie mot Ängelholm utsträcks till Förslöv i december 2015. Dessa uppgifter har i Båstads kommun väckt berättigad oro för avsevärt försämrad kollektivtrafik på Bjärehalvön.

 

Linje 506 har inte bara stor betydelse för Bjärehalvön och dess förbindelse med Ängelholm, utan ingår även som en viktig länk i Ängelholms kommuns lokala kollektivtrafiknät. Denna busslinje sammanbinder sjukhusområdet, järnvägsstationen, centrum, Rönneskolan och Kungsgårdsskolan med bl a Nya torgs-området, stadsdelarna Kungsgården, Rebbelberga, Adolfsfält, Pomona och Skälderviken samt det växande skol- och verksamhetsområdet Valhall Park. Linjen passerar dessutom strax intill den beslutade stationen vid Skepparkroksvägen och den planerade angränsande bostadsbebyggelsen. Vidare utgör den en bekväm förbindelselänk mellan Bjärebygden, Ängelholms sjukhus och Helsingborgs lasarett, en nog så viktig funktion när sjukhusvården blir alltmer specialiserad och centraliserad.

 

Skeldervikens byalag vill med skärpa erinra om vilken katastrof det skulle innebära, om denna starkt frekventerade busslinje plötsligt skulle avvecklas på en sträcka inom Ängelholms kommun med ett ständigt växande resandeunderlag av såväl förskolebarn och skolelever som vuxna, arbetspendlare och en ökande skara pensionärer. Denna bussträcka har, med varierande linjenummer, fungerat som en pulsåder i Ängelholms lokaltrafiknät alltsedan mitten på 1970-talet.

Vårt byalag, som representerar ca 500 hushåll i Skälderviken och Pomona, uppmanar Ängelholms kommun att tillsammans med Båstads kommun och Skånetrafiken verka för att utbyggnaden av pågatågstrafiken inte leder till en försämring av den busstrafikservice som linje 506 erbjuder för såväl Bjärebor som Ängelholmare. Båda trafikslagen behöver och kompletterar varandra.

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Detta gäller i högsta grad även för kollektivtrafiken. Skulle en länk försvagas eller helt slopas, förlorar trafikkedjan en viktig del av sin betydelse och attraktivitet.

Skäldervikens byalag

Toiny Böös

ordförande

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.