Styrelsemöte nr 8 2013-10-02

Styrelsemöte nr 8 i Skeldervikens  Byalag  2013 – 10- 02  i  Byastygan. Två bilagor.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Flodmark, Torgny Bergström,

Kerstin Paulsson, Toiny Böös, Ulla Lind. Särskilt inbjudna: Lars Staverhaug f.d. skogsgruppens ledare samt Boel de Marié och Peter Månsson från Valhallkonsortiet.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Boel och Peter presenterade sig och syftet med deras närvaro som var att informera om konsortiets planer avseende Valhallsskogen. De står inför ett generationsskifte som kommer att öka antalet delägare till minst det dubbla med därav följande försvårad hantering och söker därför former för avveckling av konsortiet. En förutsättning för avveckling är att de får bygga i del av skogen så att de får en acceptabel intäkt. De är i så fall beredda att avstå huvuddelen av skogen som då kan permanentas som rekreationsområde.

Protokollet från styrelsemöte 7 justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen hade ingen representant och inget att meddela.

Byastugan. Vi har erhållit slutbevis från byggnadsnämnden med uppmaningen att inom två år inkomma med energideklaration. Det finns fortfarande en del markarbeten att göra samt tillverkning av förstubro som Torgny och Lars lovat ha klar till 27 oktober då vi har öppet hus.

Grannsamverkan anordnar ett allmänt möte 15 oktober i skolan. Närpolisen och Länsförsäkringar medverkar. Kallelse genom larmlistan och anslag. Anmälan är inte obligatorisk men önskvärd och görs till Mats Holm.

Historiegruppen hade möte i Byastugan 5 september. Protokoll bilaga 1.

Gruppen har också besökt en aktivitet som arrangerades av ”Afrikahuset” i stadsbiblioteket.

Narur- och miljögruppen har varit på svamputflykt. Utflykten gav mycken frisk luft och trevlig samvaro men lite svamp (det är för torrt).

Pomonagruppen. Hade i dag inget att meddela.

Seniorgruppen. Har haft möte och bl. a. filat på kommande program.

Strand-och Brygga. Trappan togs upp 26 september av några gruppmedlemmar med hjälp av RRS och den speciallyft de tillverkade inför trappans montering. Lyften kommer att förvaras av RRS och, mot skälig ersättning, tillhandahållas med förare vid trappans isättning och upptagning.

Trafikgruppen. Kommer att ha möte i slutet av oktober.

Övriga frågor

Byastugan. Torgny presenterade regler för uthyrning av stugan. Efter beslut om några ändringar antogs reglerna. Torgny skall renskriva dem och de skall bifogas detta protokoll som bilaga 2.                                                              

Öppet hus. Till söndagen 26 oktober inbjuds alla byalagets medlemmar att besöka Byastugan mellan kl 13 till 16 då vi bjuder på kaffe, information och korvgrillning.

Gruppledare och vice gruppledare förväntas vara där för information om våra verksamheter.

 

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte 6 november kl 1830 i Byastugan.

.

Vid protokollet                                                                  Justeras

 

 

Lars Flodmark                                                                  Thomas Brorsson

 

Bilaga 1

 

Protokoll fört på Historiegruppen den 5 september 2013.

12 deltagare kom till första mötet i Byastugan.

Allmänna upplysningar om stuguthyrning m.m.

Mötesdagar bestämdes.

Samtal om sommarstugor och sommarboende i Skälderviken förr i tiden.

IngaLill Charlesson åtager sig att ordna gardiner till Byastugan.

 

Kerstin Paulsson

 

Bilaga 2

 

Skeldervikens Byastuga

Byastugans användning Stugan skall i första hand användas till Byalagets verksamhet som styrelsemöten, gruppmöten och annat.

När stugan är ledig kan den hyras ut till föreningar och verksamheter vars syfte inte strider mot Byalagets anda. Privatpersoner kan inte hyra eller låna stugan.

Husvärdar Husvärdar utses av styrelsen, för närvarande: Torgny Bergström, Anna-Stina Arnrup och Rolf Malmström.

Uthyrning Husvärdarna beslutar för uthyrning vid enstaka tillfällen. Om uthyrningen är tveksam eller omfattar flera tillfällen överlåtes beslutet till styrelsen. Hyran är 100 kr per gång/dag.

Bokning All bokning görs hos en husvärd, bokningen läggs omgående ut på vår hemsida: https://www.skelderviken.se/kalendarium/

Uthyrning till Förening: …………………………………………………………………………………………………………

Kontakt/Ansvarig ………………………………………………………………………………………………………………….

Tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum……………………………………………………………Från kl ………………..…………..Till kl……………………………….

Antal personer ca…………………. Hämtar nyckelbricka hos …………………………………………………………..

Hyresgästen är införstådd med rutinerna för:

 Låsa upp

 Inga husdjur i stugan

 Gå inte in med uteskor

 Värme

 Vatten

 Koka kaffe och tevatten

 Toalett

 Städning

 Låsa

 Lämna nyckelbricka

Hyran sätts in på Skeldervikens Byalags konto i Sparbanken Öresund clearing nr. 9300 konto: 593 032 241-6 Ange i meddelande: Hyra-datum för när Byastugan hyrdes t.ex. Hyra-2013-09-27

Hyresgästens underskrift ……………………………………………………………………………………………………….

Reglerna antagna av Byalagets styrelse 2013- 10-02

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.