Styrelsemöte nr 5 2013-05-22

Styrelsemöte nr 5 i  Skeldervikens  Byalag  2013 – 05-22  i Fort Anna.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Torgny Bergström, Mattias Thilfalk, Karin Dacke Thall, Mats Holm, Sven-Olof Hoffert, Anna Stina Arnrup, Tore Bernstrup, Ulla Lind, Kent Johansson, Lars Flodmark.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Protokollen från styrelsemöte 3 och 4  justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen hade varit i kontakt med kommunen för att få jättelokor bekämpade men oklart vem som äger marken där de växer och vem som därmed har ansvar för bekämpning. Kommunens avveckling av lekplatser enligt ”lekplatsplanen” har skapat oro och osäkerhet. Frågan om skötsel av en lekplats kan utövas av någon annan än kommunen, t.ex. ett byalag, och vem som då har ansvaret för säkerheten skall tas upp med kommunen

Grannsamverkan. Inget att rapportera.

Historiegruppen. Inget att rapportera.

Natur o Miljö. Penetrerat Grönstrukturplanen och skickat kommentarer till kommunen. Gruppen tyckte att planen i vissa delar var ofullständig. –Förslag från gruppen att, tillsammans med naturskyddsföreningen, eventuellt också Magnarps och Hjärnarps byalag och Ängelholms kommun, bjuda in Erik Skärbäck från Alnarp, att hålla föredrag med rubriken, ”Gröna ytors betydelse för människans välbefinnande.” Lämplig plats vore Stadsbibliotekets hörsal. Budget för detta ca 6 – 7000:-(Föreläsningsarvode: 5000:-. Körersättning, Alnarp-Ä-holm, t.o.r . Lokalhyra 800:-) Inträde, förslagsvis 40:-. Anna Stina planerar vidare i denna sak.

Pomonagruppen. Inget att rapportera.

Seniorgruppen. Gruppen planerar fortlöpande framtida föreläsningsprogram.

Sjöbodsgruppen. Går framåt. Innerutrymmet snart klart.

Strand-och Brygga. Invigning av bryggan, söndagen, 2013-06-02 kl. 15.00. Tal. Saft-och godiskalas för barnen. Grillfest för familjerna. Ev. musikunderhållning.

Trafikgruppen.Inget att rapportera

 

Övriga frågor.

 

1. Styrelsemöten och gruppmöten i höst. Grupperna föreslår mötesdagar vid nästa styrelsemöte.

2. Regler för användning av sjöboden. Sjöbodsgruppen  utarbetar förslag som föredras för styrelsen för beslut.

3. Invigning av sjöboden. Beslöts att sjöboden skall invigas vid nästa styrelsemöte 19 juni.

Styrelsemötet börjar kl 1830 och invigningen 1930. Till invigningen inbjuds styrelsen samt Ulf Aronsson och Ulf Leeman som bidragit till finansieringen genom Almviken AB. Styrelsens medlemmar anmäler deltagande till Thomas senast 12 juni.

4. Taklagsfest/resegille. Beslöts att byggentreprenören med den personal som deltagit i uppförandet samt de ur byalaget som arbetat med bodens uppförande inbjuds till resegille 17 juni kl 1700 i boden. Lars och Thomas listar deltagarna, bjuder in och bestämmer menyn.

 

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte 19 juni i sjöboden.

.

 

Vid protokollet                                                             Justeras

 

 

Lars Flodmark                                                                                           Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.