Styrelsemöte nr 2 2013-02-20

Styrelsemöte nr 2 i Skeldervikens  Byalag  2013-02-20 kl 18 30 i scouthuset, Fort Anna.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Karin Dacke Thall samt Sven-Olof Hoffert.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Undertecknad valdes att föra dagens mötesprotokoll.

 

Justering av föregående mötes protokoll uppsköts till nästkommande mötestillfälle.

 

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen består f n av endast tre personer och söker fler medlemmar. Man har börjat engagera sig i kommunens lekplatsplaner och ifrågasätter formerna för avveckling av vissa lekplatser. Vidare har man synpunkter på torget i Skälderviken, främst avsaknaden av avskärmande häck eller räcke mot Valhallsvägen. Mötet beslöt att denna fråga, samt även behovet av en ytterligare bänk, med havsutsikt, samt papperskorg skall tas upp med Tekniska kontoret. Gruppen kontaktar stadsträdgårdsmästaren, Maria Birgander. Vidare meddelade Karin, att gruppen diskuterat att bilda en Facebook-grupp, och undrade om styrelsen hade några synpunkter. Styrelsen lämnade sitt medgivande till detta.

Grannsamverkan. Inget att rapportera.

Historiegruppen hade heller inget att rapportera.

Natur- och miljögruppen likaså.

Pomonagruppen. Ej heller något nytt.

Seniorgruppen hade ingen representant och inget meddelande.

Sjöbodsgruppen har varit flitig och målat alla fasadbrädor till boden. Byggentreprenör är utsedd, Alf Carlsson, som skall vara klar med bygget den 1 april.

Strand och Brygga. Inget nytt.

Trafikgruppen. Ingen representant närvarande.

 

Övriga frågor.

1. Årsmötet. Vi kom överens om vilka som skulle ta med kaffe till årsmötet.

2. Lotteri på årsmötet. Tidsfristen har löpt ut för avhämtning av resterande vinster i julmarknadens brygglotteri. Därför beslöts att anordna ett nytt lotteri på dessa två vinster.

3. Bronsåldershögarna. Museisamordnaren Mai Kurdve har meddelat, att kommunen kommer att svara för skötseln av gravhögarna, utan byalagets medverkan

4. Toalett i gamla hamnen. Ordförandens o  rektorns på Errarps skola skrivelse till kommunstyrelsen angående åretrunt-toalett vid Fyrhustunneln/ G:a hamnen, bilaga 1, besvarades efter fem dagar av Tekniska kontoret, bilaga 2. Kontoret föreslår tekniska nämnden att besluta om en ny, sommaröppen toalett vid Hunnabadet, samt att toaletten vid småbåtshamnen skall hållas öppen året om.

 

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte 20 mars 2013, samma tid samma plats.

 

Vid protokollet                                                                Justeras

 

Tore Bernstrup                                                                Thomas Brorsson

 

Bilaga 1

 

Ängelholms kommun

Kommunstyrelsen

Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

 

Skälderviken 2013-01-18

 

Skeldervikens Byalag och Rektorn vid Errarps skola uttryckte i ett brev till Tekniska nämnden den 17 september 2012 önskemål om att toaletten som skall byggas vid Fyrhustunneln i Skälderviken blir en så kallad åretrunttoalett. Då vi läst i tidningen att ombyggnaden är nära förestående, och vi ännu ej fått något svar, vill vi på nytt väcka frågan.

 

Vårt och skolans önskemål är att toaletten vid Fyrhustunneln skall vara öppen året runt efter ombyggnaden? Blir det så?

 

Vänliga Hälsningar

 

Thomas Brorsson

Ordf. Skeldervikens Byalag

 

Bilaga: brevet till Tekniska nämnden.

 

Bilaga 2

 

Diarienr  2012-787

Svar på inkommen skrivelse
Året runt öppen toalett i Skälderviken

Ingivare
Thomas Brorsson
Kerstin Lindström

Synpunkt
Åretrunttoalett i Gamla hamnen i Skälderviken

Svar
Tekniska kontoret har gjort en översyn av kommunens toaletter. Det finns förslag att toaletten i fråga vid Hunnabadet, skall ersättas av en ny, dock innefattar inte förslaget att den skall vara öppen året runt. Tekniska kontoret har tittat på alla toaletterna längs stranden och föreslår att några, på strategiskt valda platser bl a en vid hamnen i Skälderviken, skall vara öppen året om.
Tekniska kontorets förslag kommer att behandlas politiskt.
Tack för er skrivelse och hoppas ni är nöjda med svaret.

Ängelholm 2013-01-23
Bengt Bertilsson
Tekniska kontoret

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.