Till Kommunstyrelsen m.fl. om Sven Jons brygga

Ang. renoveringen av Bryggan vid Sven Jons Udde.

Till Samarbetsrådet för Hanikappföreningar, Kommunstyrelsen och Kommunala handikapprådet
(alla i Ängelholm).
Skälderviken den 3 september 2012

För kännedom har vi fått Samarbetsrådets skrivelse till Kommunstyrelsen om Sven Jons brygga.
Vi delar deras syn på att man vid ny- och ombyggnad alltid skall fundera på hur tillgängligheten kan förbättras.

Till bryggan
Sträckan från GC-vägen till bryggar är ganska ojämn. Byalaget kan inte åta sig att bekosta en stig som skulle förbättra framkomligheten.

På bryggan
Bryggan kommer på landsidan att ansluta i nivå med marken. Nivåskillnaden på bryggan tas upp med en lutning på högst 1:12. Alltså inga trappsteg till eller på bryggan.

Ramp ner i vattnet
I hela bryggans längd är det otillgänglig stenbotten. Vid bryggans slut är det också ganska stenigt men eftersom det är ca. 1,7 m djupt är det inget hinder för simmande.
Vi ser det som olämpligt att bygga en ramp och Byalaget kan inte åta sig att bekosta en sådan. Den ryms inte heller i vårt tillstånd från Länsstyrelsen.

Lift ner i vattnet
En lift skulle nog fungera när det är lugnt och ingen sjöhävning men Byalaget kan inte heller i detta fall åta sig att bekosta eller ta ansvar för drift och underhåll.

Stege ner i vattnet
Bryggan kan förses med mer än en stege. En av dem skulle i så fall kunna vara anpassad vad gäller lutning, steg höjd, handledare m.m., för att underlätta för personer med gångsvårigheter. Detta medför ökade kostnader som Byalaget ej kan åta sig.

Konsten att bygga en brygga
Samarbetsrådet skriver så här: Bryggan på Sven Johns udde i Skälderviken skall repareras. Handikapprörelsen i Ängelholm kräver att denna brygga i samband med det blir handikappanpassad med tillgänglighet för funktionshindrade så långt som det är möjligt med tanke på de förutsättningar det finns.
Samarbetsrådet pekar på balansgången mellan ”kostnad och nytta” och ”möjlighet och rimlighet”.
Vi ser stora svårigheter, praktiskt, ekonomiskt och underhållsmässigt att göra bryggan mer tillgänglig än vad som är avsikten redan nu men välkomnar allt fortsatt engagemang i Sven Jons brygga.

För styrelsen i Skeldervikens Byalag

Thomas Brorsson
Ordf.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.