Till Stadsträdgårdsmästaren om Lövängen

Stadsträdgårdsmästare Maria Birgander                                                       Skälderviken den 18 juli 2012
Ängelholms kommun

Hej Maria.

Vi i Skälderviken blev lite snopna och ledsna också när vi läste i tidningen att nu var allt bestämt om vad som skall ske med Lövängen. Vi har från Skeldervikens byalags sida sedan länge intresserat oss för området och vid flera tillfällen frågat skälderviksborna om deras idéer om det gamla stationsområdet. Det entydiga svaret har varit att området inte är så attraktivt att vistas i, att det bör läggas några större summor på anläggning eller underhåll.

Det gladde oss att Kommunstyrelsen 2012-06-13 beslutade:
att ge tekniska kontoret i uppdrag att samråda med representanter för boende i Skälderviken angående utformningen av parkområdet.

Vi från byalagets styrelse tycker att man gott kan erbjuda alla skälderviksbor att ha synpunkter och komma med idéer och inte bara ”representanter för boende”.

Delar du vår uppfattning och det för med sig att du vill skicka ut en inbjudan eller liknande kan vi från byalagets sida stå för utdelning av lappar.

För styrelsen i Skeldervikens byalag

Torgny Bergström
tel. 0431-200 88
torgny.bergstrom@ektv.nu

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.