Styrelsemöte nr 5 2012-05-16

Styrelsemöte nr 5 i  Skeldervikens  Byalag  2012- 05-16 i Fort Anna.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Mats Holm, Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind, Rolf Malmström, Lars Flodmark.

Eftersom detta var sista styrelsemötet på vårterminen så inleddes det traditionsenligt med att vi åt en landgång som ordföranden förtjänstfullt hade införskaffat. Förutom den goda landgången blev det ett uppskattat tillfälle till avspänd samvaro och samtal i kontrast till de strikta formerna vid styrelsemötena. Vi fick också förmånen att höra några av Rolfs visor.

Så vidtog styrelsemötet och ordföranden hälsa oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Larmlistan för ”hotande verksamhet” innehåller nu 92 e-postadresser. Fler vore önskvärt och reklam för verksamheten kommer att göras i kommande nr av Hamnposten. I senaste veckorapporten från polisen rapporterades två villainbrott i Ängelholm.

En mystisk utlandsregistrerad skåpbil har synts på Pomona, polisen är meddelad.

Historiegruppen hade inget nytt i dag.

Natur- och miljögruppen. Strandstädningen genomfördes 19 april. Städningen inriktades på att samla in ”onaturligt skräp” och det blev mer än tidigare år. Mycken drivved ligger fortfarande kvar. Kommunen har transporterat bort det ihopsamlade.

Program för sommarens och höstens aktiviteter kommer snart ut.

Pomonagruppen har haft möte, protokollsanteckningar bilaga 1.

Kommunen har meddelat sin avsikt att gravhögarna skall röjas en gång varje år.

Seniorgruppen Har haft möte hos Rolf den 7 maj. Nästa möte planeras till 27 augusti hos Ulla. Gruppen kommer att medverka i församlingshemmets tisdagskafè 18 september, 23 oktober och 13 november.

Kaféet då tekniska nämndens ordförande, Christer Örning, gästtalade var välbesökt och lyckat.

Strand och Brygga. Gruppen har arbetat två måndagskvällar med att lägga ut bryggdelar och fylla grus i den grop som havet åstadkommit. För att få bryggan badfärdig krävs någon form av provisoriskt stativ längst ut som ersättning för det som isen raserat. Troligtvis blir det en Hakiställning som får göra tjänst under sommaren.

Angående den planerade iståndsättningen av bryggan så har vi ännu inte fått något formellt svar från kommunen på vår bidragsansökan men positiva underhandsuttalanden. Vi väntar med spänning på beslut och besked.

Trafikgruppen. Ledningsarbetena i Skälderviken pågår på Bjällerödsvägen och kommer sedan att fortsätta på Mossvägen. Bjärevägen är nu öppen för trafik.

Toiny föredrog Tekniska Kontorets lista över planerade åtgärder där åtskilliga är belägna inom Skälderviken och Pomona.

Övriga frågor.

1. Översiktsplanearbetet. Beslöts att Byalaget inte skall agera..

2. Kanonen i Gamla Hamnen. Krister Liljeqvist avser att fullfölja tillverkningen av en ny lavett med bidrag från kommunen och inom ramen för föreningen ”Skeldervikens Fiskeläge”.

3. Fotbollsplanen på Pomona. Planen är ojämn och tuvig och används i mycket ringa utsträckning. Mats skriver en artikel i kommande Hamnpost.

4. Barn- och ungdomsgrupp. Det finns intresse men ingen har hittills åtagit sig att bilda och leda en sådan grupp. Thomas skriver artikel till Hamnposten.

5. Hamnposten. Redaktionsmöte 29 maj i Fort Anna kl 0930.

Ordföranden tackade styrelsen för första halvårets arbete och avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte ESO.

Vid protokollet                                                                  Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.