Styrelsemöte nr 4 2012-04-18

Styrelsemöte nr 4 i  Skeldervikens  Byalag  2012- 04-18 i Fort Anna.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind, Lars Flodmark.

Innan mötet intogs av sekreteraren tillhandahållet kaffe och tårta m.a.a. dennes födelsedag.

Ordföranden hälsa oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Kommunens trygghetsarbete fortsätter, möte kommer att hållas i maj. Grannsamverkans roll i samanhanget är fortfarande oklar. Påhälsning av hantverkare som säljer tjänster vid dörren har förekommit även senaste månaden. Effektivisering av larmrapportering vid befarad brottslig verksamhet diskuterades.

Historiegruppen. Fortsatt arbete med identifiering och katalogisering av fotografier.

Natur- och miljögruppen. Torgny har träffat parkingenjören Ekenstierna och med honom vandrat Gamla Hamnen – Lingvallstunneln tur och retur och talat om strandstädning, bänk vid Lingvallen och offentliga toaletter längs stranden. Alla strandnära toaletter kommer att restaureras och vi skall agera för att toan i gamla hamnen blir en ”åretrunttoalett”.

Byalagets strandstädning genomförs 19 april med start kl 1800 vid minnesmärket.

Det blir ingen växt- och fågelvandring i år. Slåtter och svampplockning avses genomföras som vanligt.

Rolf påtalade den kraftigt utökade råkkolonin i ekarna vid kiosken och spekulationer om orsak, verkan och elimineringsmöjligheter sysselsatte oss en stund.

Pomonagruppen. Kungshögen har blivit röjd liksom en av bronsåldershögarna i Valhallsskogen.

Nya gatubelysningsarmaturer i det utförande som tidigare satts upp på prov kommer nu att monteras i Skånebyn.

Seniorgruppen håller möte 7 maj. Tisdagskaféet med socialnämndens ordförande Jan- Olof Sevring var mycket välbesökt och uppskattat. Sevring uttalade kommunens ambition att bygga trygghetsboende bl.a. i Skälderviken. Ulla bad oss om hjälp med förslag till program för höstens tisdagskaféer, gärna lite pigga inslag, och fick genast ett av ordföranden som föreslog en manekänguppvisning.

Strand och Brygga Några ur gruppen träffas 24 april kl 1900 för att förbereda årets utläggning av bryggan och 7 maj kl 1700 är det dags för första arbetspaset. Angående iståndsättningsprojektet har ännu inget svar erhållits från kommunen på vår bidragsansökan

Trafikgruppen. Ledningsarbetena i Skälderviken pågår med fortsatta vägavstängningar. På Pomona har GC-väg Persikovägen – Apelvägen blivit så klar att endast asfaltering återstår. Resterande asfaltering av Ådalsvägen har utförts. Dungen i korsningen Bjärevägen – Aspvägen har gallrats försiktigt och träd beskurits.

Övriga frågor.

1. Översiktsplanen. Åt Torgny uppdrogs att tillse att byalaget får information om möten så att vi kan delta om vi så önskar.

2. Medlemsantal. Dagsläget är två medlemsfamiljer mindre än fjolårets slutresultat.

3. Sjöboden. Finansieringen är klar men klartecken från kommunen som markägare samt arrendeavtal och bygglov dröjer.

Nästa styrelsemöte 16 maj kl 1830 i Fort Anna.

Detta blir vårterminens sista styrelsemöte och ordföranden vill ha anmälan om deltagande senast 7 maj.

Enklare måltid kommer att tillhandahållas och den enskilde medtager dryck för eget behov samt utensilier (kit) för måltidens intagande.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet                                                                  Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.