Till Stadsarkitektkontoret. Remissvar Cykelplan 2010

Ängelholm 2010-02-10

Remissvar Cykelplan 2010

Vi läser med glädje att cykelvägar skall ha högsta prioritet och tycker att planen är väl genomarbetad och väl stämmer överens med de önskemål som vi i Skeldervikens Byalag har när det gäller området Skälderviken, Pomona. Vi har dock ett påpekande.

Sträckan på Valhallsvägen från Fyrhustunneln fram till Bjärevägen och Errarps skola finns inte med på någon plan, varför?
Skeldervikens Byalag har länge legat på, för att på sikt, få cykelbana längs med hela Valhallsvägen. Vi har fått veta av Tommy Wiberg, att sträckan Fyrhustunneln – Lägervägen kommer att förses med separat cykelbana när vägen färdigställs efter Banverkets arbete med muren mot järnvägen men varför inte fortsätta ända fram till Bjärevägen och Errarps skola?

Det är också viktigt att man minimerar riskerna i Korsningen Valhallsvägen – Lägervägen och prioriterar de cyklande.
Kort siktsträcka från alla håll.
Bilar ”drar gärna på” i kurvan.
Som sagt cykelvägar skall gå där folk cyklar.

Vi har noterat att GC-väg skall anläggas utmed Bjärevägen, Lingvägen, vilket vi tycker är mycket bra. Vår förhoppning är att man samtidigt justerar ”de fartdämpande åtgärderna” som utfördes för några år sedan. I vissa delar är de inte helt lyckade.

Med vänlig hälsning

Thomas Brorsson
Ordf. Skelderviken Byalag

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.