Styrelsemöte nr 1 2010

Styrelsemöte nr 1 i  Skeldervikens  Byalag  2010-01-13

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Ola Rosén, Kjell-Erik Olsson, Lars Staverhaug, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark.

Före styrelsemötet var vi i skolans matsal där stadsarkitektkontoret hade ett informellt tidigt samråd avseende upprättandet av detaljplan för området norr om Fäladsvägen. Formellt samråd blir det så småningom och då får vi se om hänsyn tagits till de synpunkter som framfördes.

Styrelsemötet kunde sedan starta en knapp timme försenat.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna.

 

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan.

Historiegruppen. Knutsfesten genomfördes plan- och traditionsenligt i söndags med lyckat resultat. Det kom så många barn att tomten måste göra en extra påfyllning av säcken med godispåsar.

Miljö o Natur- gruppen. ”Gamlahamnenprojektet” fortskrider, nästa möte 27 januari.

Pomonagruppen. Överenskommelse har nu träffats med kommunen om trädfällningen. Kommunen transporterar bort riset.

Seniorgruppen har sitt nästa möte 18 januari hos Siv.

Skogsgruppen. Inget nytt.

Strand och Brygga. Inget nytt.

Trafikgruppen. Det är mycket klagande på att avstängningen av Valhallsvägen blir så långvarig men det är förstås inget som trafikgruppen kan göra något åt.

 

Övriga frågor.

1. Årsmötet. 24 februari kl 19.00 i skolans matsal. Särskilt kallade är på plats en timme före för att förbered bl. a. kaffeserveringen. Torgny redogör för arbetet med ”Gamla Hamnen”. Inget annat särskilt inslag planeras.

Sekreteraren påminner om gruppernas underlag till verksamhetsberättelsen.

2. Trafikgruppens mötesdatum är ändrat till 15 mars.

3. Ängelholm firar 500-årsjubileum 2016. Byalaget är, tillsammans med föreningar av olika slag, inbjudet till samverkansmöte under våren. Thomas och Kerstin utsågs att delta.

4. Vindkraft. Information om ny vindkraftspolicy i stadshuset 10 februari.

5. Cykelvägar. Byalaget har fått remissutgåva av den nya trafikplanen och har tillfälle att yttra sig. Trafikgruppen handlägger och utarbetar ett yttrande att föredras vid nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte 10 februari kl 1830.

 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

Vid protokollet                                                                                       Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.