Styrelsemöte nr 11 2009

Styrelsemöte nr 11 i Skeldervikens Byalag 2009-12-16

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Evy Jansson, Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Inga-Lill Charlesson, Tore Bernstrup, Lennart Björk, Lars Staverhaug,, Johan Flodmark Lars Flodmark.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna till årets sista sammanträde och samtidigt till bords för att låta oss väl smaka av den varmrökta laxen med tillbehör. 

 

Efter avslutad måltid vidtog de ordinarie förhandlingarna.

 

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Arbetet med anslutning av Pomona pågår och för närvarande är 19 områden anslutna.

Historiegruppen. Inget att rapportera.

Miljö- och Naturgruppen. Namngivning av tunnlarna under järnvägen pågår. Tunneln i Mesanvägens förlängning föreslås av byggnadsnämnden få namnet ”Fyrvaktartunneln” men vi menar att ”Fyrhustunneln” är ett namn som bättre ansluter till platsen och allmän uppfattning. Detta kommer att framföras till kulturnämnden som har ärendet för yttrande.

Även det framtida namnet på torget är på tapeten och där var styrelsen enig om att det bör heta ”Skäldervikstorget” vilket kommer att meddelas byggnadsnämndens handläggare.

Pomonagruppen. Antalet områden som anslutit sig till Grannsamverkan är 15 på ”gamla” och 4 på ”nya” Pomona. Ny GC- väg och busshållplats på Persikovägen är klara. Det är nu endast en hållplats mot tidigare två.

”Åpromenaden” är nu  försedd med belysning vilket upplevs positivt av både boende och promenerande.

Angående avverkning av träd på kommunens mark  och omhändertagande av veden är en överenskommelse på gång såväl med de berörda fastighetsägarna som kommunen.

Seniorgruppen har sitt nästa möte 18 januari hos Siv.

Skogsgruppen. Inget nytt att meddela.

Strand och Brygga. Inventering är gjord och resultatet kommer att meddelas ordföranden..

Trafikgruppen. Med anledning av avstängning av Valhallsvägen för ledningsarbeten anser gruppen att avstängning av vägar eller andra förändringar i trafikförhållandena skall meddelas de berörda direkt av kommunen och inte genom byalaget. Styrelsen biträder gruppens åsikt.

Övriga frågor.

1. Granen på torget.

Kommunen har placerat containrar och avstängningsmarkeringar i omedelbar anslutning  till granen. Vi beslöt att meddela kommunen att vi  förväntar oss ett fritt utrymme runt granen så att den  syns och så att vi kan dansa runt den vid Knutsfesten.

.2. Schema för vårterminens aktiviteter.

Önskade ändringar är gjorda och schemat fastställt då detta protokoll skrivs.

3. Hamnposten. Sista datum för inlämnande av bidrag är passerat. Tillräckligt material finns. Redaktionskommittén sammanträder i mellandagarna.

4. Knutsfesten kommer att gå av stapeln söndagen den 10 januari. Tid och övrigt meddelas senare.

5. Verksamhetsberättelse. Sekreteraren påminner om att varje grupp skall lämna underlag till verksamhetsberättelse senast 14 dagar före årsmötet som genomförs 24 februari.

6. 2010 års första styrelsemöte blir onsdagen den 13 januari kl 1830.

 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

 

 

Vid protokollet                                                                                          Justeras

 

 

Lars Flodmark                                                                                           Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.