Styrelsemöte nr 10 2009

Styrelsemöte nr 10 i Skeldervikens Byalag 2009-11-25.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Ola Rosén, Ulla Lind, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Inga-Lill Charlesson, Tore Bernstrup, Lennart Björk, Lars Staverhaug, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark.

Särskilt inbjuden, kommundirektören Jan Inge Hansson.

 

Mötet inleddes med att Jan Inge berättade om sig och sitt arbete som kommundirektör. Det var intressant, lärorikt och uppskattat. Efter anförandet blev det en hel del diskussioner om olika kommunala spörsmål varunder vi  förplägades med kaffe och kakor. Anförande och diskussion pågick i gott och väl en timme.

 

Härpå följde ordinarie styrelsemöte.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna.

 

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Mötet i skolan den 23 november under temat,  ”motverka bostadsinbrott”, samlade ca 50 intresserade deltagare. Medverkade gjorde Polisen i Ängelholm, Brottsförebyggande Rådet, IBV Bostadssäkerhet, Länsförsäkringar och Grannsamverkan i Ängelholm.

Ingalill meddelade att aktiviteter kommer att genomföras för att få fler Skälderviksbor aktiva.

Historiegruppen. Gruppen arbetar för närvarande med Lennart Rydbergs bilder.

Miljö o Natur- gruppen. ”Gamlahamnenprojektet” fortskrider, nästa möte i januari.

Pomonagruppen. Gruppen arbetar på med sina spörsmål med kommunen.

Seniorgruppen har sitt nästa möte 18 januari hos Siv.

Skogsgruppen. Lars S. konstaterade att det tog lång tid innan NST publicerade insändaren om skogen och att ingen ur kommunledningen gick i svaromål. Gruppen kommer att upprätta en dokumentation över händelser som rör skogen.

Strand och Brygga. Inget nytt.

Trafikgruppen. Jan konstaterade att trafikarrangemangen på Valhallsvägen vid bron över Kägleån fungerar bra men anmärkte på att det är onödigt många 50- skyltar väster om bron.

 

Övriga frågor.

1. Granen på torget.

Granen kommer att resas i morgon, torsdag, kl 1400.

När detta protokoll skrivs har torsdagen passerats och granen blivit res t med hjälp av en mobilkran och några entusiaster. Vädrets makter var inte särskilt nådiga vid resningstillfället, regn och kuling bestods oss. Om det berodde på detta eller bristande ingenjörskonst låter sig inte säkert avgöras ( ingenjören var detta protokolls skribent) men på fredagsmorgonen lutade granen betänkligt. Det gick  att reparera och nu , en vecka senare , står granen fortfarande rak och ståtlig.

2. Inventarielistor.

Förändringar rapporteras till ordföranden före nästa styrelsemöte.

3. Schema för vårterminens aktiviteter.

Önskemål om ändringar till ordföranden senast 29 i denna månad.

 

4. Årets sista styrelsemöte och årsavslutning 16 december.

 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

 

 

Vid protokollet                                                                                          Justeras

 

 

Lars Flodmark                                                                                           Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.