Miljö o Natur möte om Gamla hamnen o Hunnabadet

Gamla hamnen och Hunnabadet

 

Möte med Miljö o Natur-gruppen 2009-10-07 Sif:s klubbhus

Närvarande: Tore Rosengren, Kerstin Paulsson, Eva Bergström, Torgny Bergström, Thomas Brorsson, Arly Charlesson, Dennis Tolstam.

Eftersom vi kommer att träffas rätt många gånger beslutade vi att ha våra träffar som kamratcirkel hos SV.

 

Tore berättade att han talat med några arrendatorer.

Sonja tyckte att det kunde gott röjas i rosen buskagen men att hon ville ha kvar någon meter runt sin ”tomt”.

Smedjan ville ha kvar en del grönska runt sin ”tomt” framför allt ville de bevara kastanjen.

 

Torgny berättade om sitt möte med styrelsen för Föreningshamnen.

De äger en del mark söder om fyrhuset. De var lite osäkra på hur området såg ut och hur de utnyttjade det. De tyckte det var bra att vi talade om vad vi ville och ser gärna att det är snyggt och trevligt. Behöver det snyggas upp på deras mark kan de tänka sig att hjälpa till. Vi håller dem underrättade. De var angelägna om att båtisättningsslipen endast används av dem som har sina båtar där.

 

Till listan över vad vi vill förbättra i hamnen la vi till följande:

Bättre skyltning till toaletten.

Belysning på toaletterna.

På sikt vore det bra att toaletterna är öppna året om, det är många som vandrar längs med denna del av Skåneleden.

 

Vi diskuterade vilka ”naturskyddsregler” som gäller för området. Är det Länsstyrelsen eller Kommunen som bestämmer?

 

För närvarande finns det flera markägare i området. Det bästa vore att kommunen var ensam ägare och att området får ett starkt skydd för naturen.

 

Torgny och Thomas kommer att träffa Parkchef Maria Birgander den 8/10. De kommer då att berätta om våra planer och höra vad hon tycker.

 

Torgny talar om för kommunen vem som äger de gamla bottengarnspålarna, så att de kan skriva till ägaren och be honom ta bort dem.

 

Torgny tar reda på vilken räddningsutrustning som skall finnas i området och vilka rutiner som finns för kontroll och underhåll av utrustningen.

 

Torgny tar fram bättre kartor eller bilder som gör att vi bättre kan beskriva vad vill göra.

 

Nästa möte den 4 november kl. 18.30 i Sif:s klubbhus.

 

Vid anteckningarna

Torgny Bergström

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.