Möte med Seniorgruppen

Protokoll från sammanträdet den 7 september 2009 i seniorgruppen i Skälderviken,

hos Karin Stenwreth

 

 

Närvarande              Evy Jansson

                                 Karin Stenwreth

                                 Mona Ellis

                                 Ulla Lind

                                 Siv Broman

                                 Jane Blonér

 

Anmält förhinder     Karin Rönnertz

 

 

Ordförande Evy Jansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

 

Evy informerade om att Thomas Brorsson önskade protokoll från vårt möte, varför Jane valdes till sekreterare.

 

Jane pressenterade skrivelse till kommunen om cykel och gångbana på Bjärevägen och Bjällerödsvägen. Vilken diskuterades och godkändes av mötesdeltagarna. Enl. Evy skall skrivelsen gå till Thomas för vidarebefordran till kommunen.

 

Evy redogjorde för stadsarkitekt Sverker Tingdahls förslag om ett kallbadhus vid Lingvallen i Skälderviken. Evy påpekade att tillgång till parkeringsplatser i närheten av ett badhus är ett måste och föreslog att man i stället  skulle bygga det rakt nedanför bron i hamnen.

 

Ulla  påminde om att Hamnposten kommer ut i december och att seniorgruppen brukar skriva några rader  i den om vad som behandlas där. Evy hade skrivit några rader om att vi mest tar upp frågor som berör oss äldre som bor i Skälderviken, såsom sjukvård och äldrevård

 

Siv berättade att hon sökt distriktssköterskan men fått till svar att eftersom hon inte var listad vid den läkarmottagningen där sjuksköterskan fanns kunde man tyvärr inte hjälpa henne. Evy erbjöd sig att ta reda på vad som gäller för att komma i åtnjutande av distriktssköterskans tjänster.

 

Då det inte fanns något mera för dagen att diskutera avslutades mötet och ny träff bestämdes till måndagen den 26 oktober kl. 14.00 hos Mona.

 

Vid protokollet

 

Jane Blonér

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.