Till Stadsarkitektkonroret angående FÖP Barkåkra

 

Ängelholms kommun

Stadsarkitektkontoret

Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

 

 

 

 

Angående FÖP Barkåkra                                               Skälderviken 2009-08-27

 

 

Styrelsen för Skeldervikens Byalag har diskuterat den fördjupade översiktsplanen över Barkåkra och vill framföra följande synpunkter.

 

Det är positivt att man vill ta till vara de ”gröna stråken” och värna ”småbyskaraktären” inom området. På så sätt bevaras Skälderviken som en egen by. Befintliga gröna miljöer som tex. Valhallsskogen är också viktiga att bevara och säkra för framtida generationer.

 

Att tillgodose skolans behov av mark är av stor betydelse liksom att ”mötesplatsen” skolan, förskolan och idrotten får vara kvar på nuvarande område. Att flytta ut fotbollsplanerna och SIF´s verksamhet till Valhall Park tycker vi är en dålig ide. Det nybyggda klubbhuset, det fina planerna och inte minst möjligheten för skolbarnen att utnyttja dessa, borde vara skäl nog för att behålla idrottsplatsen på dess nuvarande plats och i stället utöka den. Plats finns det ju gott om.

 

Vi tror att man måste tänka om när det gäller biltrafiken, särskilt då den på väg 1710 genom området. Om denna skall bli en ”bygata” måste nog andra möjligheter att ta sig förbi Valhall Park undersökas.

 

Pågatågsperrongen´s  placering bör undersökas närmare. Det blir troligen ett mindre ingrepp i naturen med en placering vid järnvägsbron/Skepparkroksvägens norra sida. 30 parkerings-platser låter också i underkant.

 

På ett flertal ställen vill man i Föpen måna om gröna kilar och gröna miljöer, trots det är skogsdungen vid Lingvallen markerad för bebyggelse? Hur rimmar det? Bevara de uppvuxna miljöerna för det tar många år att återställa.

 

Betesmarkerna ner mot Skepparkroken ger området en sådan karaktär att man kanske borde tänka om när det gäller att bebygga dessa?

 

 

För styrelsen i Skeldervikens Byalag

 

 

 

Thomas Brorsson

Ordf.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.