Kurreskog

Skeldervikens Byalag
Miljö o Naturgruppen

 

Minnesanteckningar från mötet i Kurreskog 2009-06-22
Den lilla parken mellan Mossvägen och Bjällerödsvägen

Närvarande: Birger Ekenstierna från parkförvaltningen i Ängelholm, Carina Landén, Sven Carlsson, Johanna Ottosson, Thomas Brorsson, Lars Flodmark, Torgny Bergström.

Parkförvaltningen hade på lite lösa grunder fällt ett av Sven Carlsson planterat träd, en lön. Efter ett beklagande av fällningen och en uppfräschning av vad Skeldervikens byalags Miljö och naturgrupp och dåvarande parkingengör (år 1999) kommit överens sade sig Birger Ekenstierna kunna utlova att en föryngringsplantering av träden påbörjas till hösten. Föryngringen kommer att pågå under ett antal år framåt.

Birger Ekenstierna hade inget emot att byalaget planterade en del tidigblommande lökväxter i gräsmattan. Han uppmanade oss att sätta lökarna i klungor och att märka ut dessa så att de kunde hoppas över vi de första gräsklippningarna. Byalaget hade sen tidigare avsatt drygt 200 kr för ändamålet. Carina Landén åtog sig att inhandla lök och se till att den kom i jorden.

Vid anteckningarna
Torgny Bergström

Birger Ekenstierna har godkänt anteckningarna.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.