Möte med Skogsgruppen

Skogsgruppen

 

Protokoll från sammanträde nr. 1/09, den 28 april 2009 på Bjärevägen 3.

 

        Närvarande:                     Tomas Brorson

                                                          Tore Bernstrup

                                                          Torgny Bergström

                                                          Lars Stavehaug

 

•1.       Man konstaterade att det var gruppens första möte överhuvudtaget.

 

•2.       Medborgarförslag om Valhallsskogen  –  information om läget

Lars informerade om att förslaget skall upp på morgondagens sammanträde i KSAU för remittering till någon/-ra av kommunens förvaltningar.

(Beslut i AU:      ”att remittera medborgarförslaget  till kommunkansliet för yttrande senast den

                             15 september 2009″).

 

•3.       Skrivelse till kommunen med anledning av förslag om ny förskola vid korsningen Bjärevägen-Bjällerödsvägen

Förslag till skrivelse till kommunen presenterades. Efter smärre ändringar beslöts att skicka skrivelsen till byalagets styrelse för godkännade och vidarebefordran till Kommunstyrelsen.

 

•4.       Skrivelse till kommunen om Valhallsskogen

Den planlagda skrivelsen till kommunen diskuterades. Skrivelsen finns i princip i artikkeln i sista ”Hamnposten”. Tore gör en mindre bearbetning av denna och skickar till styrelsen för godkännande.

 

•5.       Stenelid-projektet 

Skogsridån mellan Lingvallen/Skälderviken och Stenelid diskuterades. Enl. Tomas och Torgny hade de fått den uppfattningen att kommunen ville behålla en viss avskärmning där ridån finns. Det finns därför för närvarande inte någon orsak för gruppen att gå vidare med frågan om bevarande av hela eller delar av ridån. Således ett bevakningsärende!

En ny väg till Lingvallen från Vejbystrandsvägen är en fråga för trafikgruppen och man bör här bevaka att skogsridån berörs så lite som möjligt.

 

•6.       Övriga frågor

  • A) Konstaterades att man än så länge bara är 4 medlemmar i gruppen. Alla bör därför se om det finns andra som kan vara intresserade av att vara med. Speciellt underströk man att det vore önskvärt med flera från Pomona.

 

  • B) Det mesta av ledningar, stolpar, armaturer o.d. från el-slingan finns fortfarande kvar i skogen. Kvicksilverlamporna utgör en miljörisk – i den omfattning de fortfarande är hela!

 

  • C) Torgny tog upp frågan om man någon gång under hösten skulle ha ett möte där representanter från andra som utnyttjar skogen bjuds in (t.ex. scouterna, skola, förskola, ryttare, SIF). Kanske ett stormöte dit alla intresserade kunde komma? Gruppen fann frågan viktig.

Beslöts att ”grunna på frågan” och hur det skall organiseras.

Vid anteckningarna
Lars Stavehaug

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.