Trafikgruppsmöte nr 1 2009

Minnesanteckningar Skeldervikens Byalags trafikgrupp den 2009-03-25.

Närvarande: Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Christer Johansson, Ingvar Thorell, Thomas Brorsson och delvis Torbjörn Lindqvist.

Förhindrade: Alf Bengtsson, Torgny Bergström och Jonas Nilsson

  1. Banverkets planer angående arbetena runt gamla banvallen mellan Valhallsvägen och undergången vid Lingvallen diskuterades och undertecknad redogjorde för Banverkets idéer.
  2. Ingvar Thorell föreslog att vi skulle utföra fartkontroller, då och då, på olika ställen i Skälderviken. Dessa skall leda till att de som inte sköter sig får ett vykort med en liten påminnelse om att det råder hastighetsbegränsning i Skälderviken. De som håller rätt hastighet, har bilbältet på sig och inte talar i mobilen, skall få möjligheten att vinna en trisslott. Kampanjen skall pågå under ett par månader och vara en väckarklocka, kanske framförallt för oss som bor i byn. Ingvar frågar skolan om de är intresserade av att ha en teckningstävling för att få fram ett motiv till vykorten (100 st.). Radarpistol för hastighetskontrollerna har Ingvar. Budget: porto, vykort, trisslotter max. 2 000:-. Idén behandlas av styrelsen den 15 april.
  3. Ingvar och Thomas har varit i kontakt med Andelshamnen och Turistföreningen om att anordna s.k. ställplatser för husbilar. Olika instansers negativa hållning tycks medföra att det inte blir några bra övernattningsplatser för husbilsekipage i Ängelholm.

Nästa möte i trafikgruppen är bestämt till den 13 maj kl. 18.30.

Vid datorn
Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.