Styrelsemöte nr 1 2009

Styrelsemöte nr 1  Skeldervikens Byalag  2009-01-14.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Ulla Lind, Jan Jansson,

Lars Flodmark.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Föregående mötes protokoll justerades.

 

Gruppernas redovisning.

Historiegruppen kommer den 12 mars att visa film från byggandet av småbåtshamnen och den 19 mars bilder från karnevalerna i Skälderviken under 1950- och 60 talen. Båda tillfällena i Fort Anna. Inbjudan kommer att delas ut i brevlådorna.

 

Natur och Miljö hade inget att redovisa.

 

Grannsamverkan heller inget

 

Trafikgruppen inte heller något.

 

Seniorgruppen kommer att mötas hos Ulla den 26 januari.

 

Tennisgruppen hade ingen representant närvarande och hade ej meddelat något.

 

Strand och Brygga hade heller ingen representant vid mötet. Styrelsen förväntar sig en redovisning av läget när det gäller ”ny brygga” vid nästa styrelsemöte. Sekreteraren påminner gruppledaren.

 

Övriga frågor.

Knutsfesten genomfördes söndagen den 11. Det var dans kring granen till Gun Ramhovs dragpelsmusik, scouterna sålde varmkorv, tomten (Rolf Malmström) kom med gottepåsar till barnen och det fanns glögg och pepparkakor att värma och styrka sig med. För arrangemanget stod, liksom i fjol  församlingen, scouterna, byalaget och Källans Livs som tillhandahöll godis, glögg och pepparkakor.

Styrelsen diskuterade genomförande av framtida Knutsfester och andra möjliga arrangemang på torget och uttalade en ambition att ta upp detta på kommande styrelsemöten.

Sprängda brevlådor. Med anledning av brevlådesprängningen på Mossvägen 15 natten mellan fredagen den 9och lördagen den10 samt en del annat ofog som tidigare förekommit i byn beslöts att detta skall tas upp som en punkt på dagordningen för årsmötet.

Skäldervikens I F. Thomas kommer att träffa SIFs ordförande för diskussion om hur byalaget kan stödja SIF som kompensation för att de upplåter sin lokal för våra möten.

Årsmötet 18 februari.

Kallelse skall delas ut i brevlådorna senast 7 februari. Torgnys ansvar.

Verksamhetsberättelsen skall vara klar och föredras för styrelsen vid nästa möte 4 febr. Lars ansvar.

Motioner till årsmötet hade ej inkommit.

Medlemsavgiften för år 2010 föreslår styrelsen oförändrad 50 kr per hushåll.

Valberedningens sammankallande kallas till styrelsemötet 4 febr.

Kaffe med tilltugg serveras vid ankomsten till mötet genom historiegruppen s försorg.

Underhållning. Mötet inleds med att Bertil Hagberg visar sina ”Flygbilder över Skåne”.

Skogen. Thomas, Lars ochTorgny skall träffas 28 jan för att gå igenom ärendet ”bygga eller inte bygga i Valhallsskogen” inför årsmötet. Torgny och Lars skall dessförinnan söka efter information om ”tätortsnära skogar”.

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte onsdagen den 4 februari kl 1830.

 

Vid protokollet  Lars Flodmark

Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.