Styrelsemöte nr 5 2008

Styrelsemöte nr 5 Skeldervikens Byalag 2008-05-08

Närvarande: Thomas Brorsson, Kjell-Erik Olsson, , Ulla Lind, Torgny Bergström, Lars flodmark, Britt Bengtsson, Lars Jonsson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg. Kristina Åkerman ,”projekt anhörigstöd”.
En bilaga.

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

Anhörigstöd. Kristina är projektledare för ”anhörigstöd” i Ängelholms Kommun. Syftet med projektet är att på frivillig bas skapa ett stöd för dem som vårdar sina anhöriga. Kristina har adress Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm, tfn 0431- 402736. Seniorgruppen tar sig an ärendet som inledningsvis innebär att ta reda på om det finns frivilliga krafter för avsett ändamål inom byalagets verkansområde.

Föregående styrelsemötes protokoll justerades.

Gruppernas redovisning.
Seniorgruppen har möte tisdag 13 maj då man tar upp anhörigstödsfrågan. Gruppen har fått en ny medlem i Jane Blonèr.
Tennisgruppen. Inget att rapportera utöver det som framgår av övriga frågor p. 3.
Strand- och bryggruppen. Bryggan är utlagd och klar för användning undantaget att trappa fattas. En ny trappa är på gång. (steg för steg).
Hembygds- och släktforskningsgruppen. Resan till Lund, och Landsarkivet där, har nu genomförts i syfte att utröna de tidiga bosättningarna och fastighetsbildningarna i Skälderviken.
Miljö- och natur har genomfört växt- och fågelsångsvandring och städning av stranden.
Banverket vill veta vad vi vill med Lövängen, hur skall den formas och vad skall den innehålla? Kommunens planeringschef Tommy Viberg har begärt besked. Vi beslöt att Torgny kallar de parken närboende, Naturgruppen och styrelsen till ett möte i Lövängen för att försöka klara ut hur vi Skälderviksbor vill ha parken.
Parkingenjör Maria Birgander har förslag till ombyggnad av torget som hon vill presentera.
Historiegruppen har än en gång besökt ”Gamla Lergökar” och tagit del av material ur deras samlingar.
Trafikgruppen hade möte 16 april och gick igenom aktuella frågor enligt bilaga 1, Trafikmöte 2008-04-16.
Fotogruppen. Inget att rapportera utöver det som framgår av övriga frågor p. 5.
Grannsamverkan. Lennart och Thomas har deltagit i kommungruppens styrelsemöte.

Övriga frågor.1. Valhallsskogen. Valhallskonsortiet har än en gång presenterat ett förslag till byggande i skogen. 80-90 lägenheter i två parhus 6-8 vån och 4-6 villor/radhus i området Valhallsvägen-Bjällerödsvägen-Barrvägen- GC-vägen mot Pomona.
2. Möte med Björn Bersèus. Thomas, Torgny och Lars träffade Bersèus för diskussion om bullerplank. Bersèus lovade att låta Banverkets bullerkonsult Eva Sjödahl än en gång nagelfara ärendet för att utröna om det finns möjligheter att uppnå avsedd och önskad bullerreducering med annan typ av bullerplank än de nu godkända. Banverkets delprojektledare Anders Kjellsson är dock för närvarande inte beredd att bygga annan typ av plank än de som en gång godkänts av kommunen och beskrivits i detaljplanen.
3. Tennisbanan. Thomas arbete med avtal med Skånes Gymnastikförbund om mark för tennisbana pågår.
4. Hamnposten. Sista dag för inlämning av material till ”Midsommarupplagan” är 1 juni.
5. Sammanslagning av Natur- och Fotogrupperna. Grupperna vill pröva en sammanslagning och styrelsen har ingen avvikande mening. Torgny har planer på att inbjuda till temamöten i höst.
Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte torsdagen den 5 juni kl 1900 på Lingvallen.

Vid protokollet: Lars Flodmark
Justeras: Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.