Styrelsemöte nr 1 2007

Protokoll nr 1 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2007-01-18

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Evy Jansson, Jan Jansson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades.

Gruppernas redovisning.
Historiegruppen. Gruppen har nu fått löfte att kostnadsfritt disponera Fort Anna för vårens aktiviteter.
Naturgruppen. Inget.
Trafikgruppen. Jan berättade att han har fått indikationer på att byggandet av den nya järnvägsbron över Rönneå kan komma att tidigareläggas och utföras så snart de arbeten som nu pågår vid Via Marina färdigställts.
Seniorgruppen. Har haft möte i januari. Distriktsköterskemottagningen i Skälderviken kan vara i fara. Evy har haft vissa kontakter och kommer att agera för mottagningens bevarande
Strand- och bryggruppen. Inget.
Grannsamverkan. Thomas meddelade att en del ”grannsamverkansskyltar” är rätt skamfilade och kommer att bytas ut till våren.
Tennisgruppen. Inget.
Fotogruppen har vissa planer på att ge ut en almanacka 2008.

Övriga Frågor.
Möte med Banverket och Kommunen är bestämt till den 26 januari kl 1400 i kommunhusets rum 317. Styrelsen utsåg Thomas, Torgny och Lars att representera byalaget.
Årsmötet kommer att hållas onsdagen den 21 februari kl 1900 på Lingvallen. Lars Wennergren, förvaltare på Valhall Park, kommer att berätta om de planer man har för områdets framtid. Kallelse kommer att delas ut i slutet av vecka fem.
Skrivelser. Med e-post hade inkommit frågor om bullerplanken på sträckan Lingvallen- Mesanvägen från Bengt-Thomas Strandqvist och om stigen mellan Lägervägen och Brinken 1 från ägaren till Brinken 1, Bengt Bengtsson. Thomas förslag till svar till Bengtsson godkändes av styrelsen. Strandqvist kommer att få svar efter mötet med Banverket 26 jan. Thomas meddelade att han besvarat en enkät avseende upplevelsenäringen i Ängelholms kommun.

9. Nästa styrelsemöte.
Torsdagen den 15 februari kl 1900 på Lingvallen.

10. Mötet avslutades.
 

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.