Till Kommunstyrelsen om Åttavåningshus i Valhallsskogen

Skälderviken 2006-08-10

Ängelholms Kommun
Kommunstyrelsen
262 80 Ängelholm

ÅTTA VÅNINGAR HÖGT I VALHALLSSKOGEN?
I veckan kunde vi läsa i HD att Valhallskonsortiet vill bygga höghus i Valhallsskogen. Oroliga skälderviksbor har hört av sig till Byalaget och uttryckt sin bestörtning över denna befängda idé.
Vi i styrelsen vill påminna Er som sitter i kommunstyrelsen om det löfte som vi fick för några år sedan då konsortiet också ville bygga i skogen. Vi var då i kontakt med ledarna för moderaterna, centerpartiet och socialdemokraterna vilka alla var överens om att skogen skulle förbli ett rekreationsområde. Vi hoppas att ni inte ändrat uppfattning!! Namninsamlingen som vi gjorde 1999 (vi gick runt i hela byn och pratade med de flesta) visade entydigt på att i stort sett alla som bor runt skogen och i byn vill bevara den intakt. Även i den helt nyligen antagna översiktsplanen är Valhallskogen i sin helhet upptagen som parkmark. Hade så inte varit fallet hade det säkert framkommit protester.
Planerna på att Skälderviken skall växa bort mot Valhall Park (vilket framgår av översiktsplanen) tycker vi är bra. När detta blir verklighet kommer trycket på rekreationsområden att bli ännu större och skogen blir en jättetillgång.
Därför tycker vi i Skeldervikens Byalag att:
1. vår skog skall vara kvar utan att naggas i kanten
2. motionsslingan skall rustas upp
3. ägarna snyggar till efter stormen och planterar ny skog.
Om dessa tre önskemål uppfylls kan lagen i SIF fortsätta att träna i en bra miljö, skolbarnen njuta av sina ”utedagar”, scouterna fostra ungdomar till att vistas i naturen på rätt sätt, hundägare och svampplockare promenera i en lummig oas och motionärerna svettas. Visst är det väl så vi alla vill ha det?
Skälderviksborna och Skeldervikens Byalag vill gärna veta om kommunstyrelsen har för avsikt att medverka till att det överhuvudtaget byggs i Valhallsskogen och ser fram mot ert svar.

Med vänlig hälsning
Thomas Brorson
Ordf. Skeldervikens Byalag
Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.